”Dumsnålt med pappklädda gipsskivor”

2016-03-30 13:53  
Johan Smeds och Ulf Stenberg, Villaägarnas Riksförbund. Foto: Villaägarnas riksförbund

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Att branschorganisationerna framhärdar med att tillåta kartongklädda gipsskivor i våtrum som riskerar att mögla är ett mysterium, skriver Ulf Stenberg och Johan Smeds, Villaägarnas Riksförbund.

Byggentreprenörer förefaller ha svårt att av egen kraft stoppa byggmetoder som är billigare, men byggnadstekniskt tveksamma. Ett exempel är att Svensk Våtrumskontroll (GVK) och Byggkeramikrådet (BKR) tillåter kartongklädda gipsskivor vid duschar och badkar i våtrum. Risken är att skivorna börjar mögla, om tätskiktet läcker.

Villaägarnas Riksförbund har inom ramen för verksamhetsområdet ”Undermåliga produkter” varnat för detta, då Villaägarna vill bespara konsumenterna onödiga utgifter och besvär.

Av Boverkets Byggregler framgår bland annat att byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida de högsta tillåtna fukttillstånden för de material och produkter som ingår i byggnadsdelen. Då gäller dessutom att fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar.

Enligt Länsförsäkringars undersökning i november 2014 läckte 17 av 20 undersökta tätskikt. Det kan därför ifrågasättas om det är förenligt med Boverkets byggregler att använda kartongklädda gipsskivor vid duschar och badkar i våtrum, då dessa genom läckage riskerar att fuktskadas.

Läcker tätskiktet och har badrummet fukttåliga våtrumsskivor i stället för kartongklädda gipsskivor, minskar risken för fuktskador. Merkostnaden för fukttåliga våtrumsskivor ligger på runt 3 000 kronor för ett normalt badrum, men en badrumsrenovering kostar ofta 100 000 kronor eller mer.

Både GVK och BKR tillåter dock trots Villaägarnas kritik alltjämt kartongklädda gipsskivor vid duschar och badkar. Konstruktionen används således av fackmän, är förenlig med två branschorganisationers branschregler samt är en vedertagen och etablerad byggmetod i byggbranschen. Likväl kan dock konstateras att den är byggnadstekniskt tveksam samt kan strida mot Boverkets byggregler.

Högsta domstolens domar om enstegstätade fasader förra året är mycket värdefulla för konsumenter. En entreprenör som använder sig av en otillräckligt utprovad byggmetod, måste även stå felansvaret för detta. Detta ger byggentreprenörer ekonomiska incitament att avhålla sig från att använda tveksamma byggmetoder. Varför branschorganisationerna BKR och GVK i ljuset av Högsta Domstolens domar framhärdar med att tillåta kartongklädda gipsskivor i våtrum är ett mysterium.

Dumsnåla och otillräckligt utvärderade byggmetoder leder inte till nöjdare kunder. Tvärtom kan kunderna tänka sig att betala mer för sådant som håller. Det är ju trots allt kunderna som köper det som byggentreprenörerna bygger.

Om ett våtrum blir någon tusenlapp dyrare till följd av fukttåliga våtrumsskivor, kan detta balanseras av högre intäkter för byggentreprenörerna. GVK och BKR borde därför ändra branschreglerna och sluta tillåta kartongklädda gipsskivor vid duschar och badkar i våtrum.

Ulf Stenberg, Chefsjurist, Villaägarnas Riksförbund

Johan Smeds, Byggnadsteknisk expert, Villaägarnas Riksförbund

Mer om: Debatt Mögel

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt