”De som inte har bredband lämnas i sticket”

2016-02-02 15:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Alla invånare i alla delar av landet måste få tillgång till bredband. Möjligheten att ta del av det digitala samhället är helt avgörande för utvecklingen i samhället – och för demokratin, skriver Crister Mattsson och Marco Forzati, Acreo Swedish ICT.

Stadsnäten i Sverige har drivit på den digitala utvecklingen, bidragit till en positiv utveckling av nya företag och gjort Sverige till ett ledande bredbandsland. Vi har en bra utbyggnad i förhållande till många andra länder, men det hjälper naturligtvis inte de som lämnas utan tillgång till bredband.

Hela samhället kommer att digitaliseras, allting. Särskilt samhällsviktig information behöver kunna garanteras en tillräcklig kvalitet och kapacitet, vilket ett fiberbaserat bredbandsnät kan göra.

Bredbandsutbyggnaden i Sverige har bidragit till en samhällsekonomisk utveckling på flera viktiga punkter, visar en rapport från OECD. Rapporten visar att stadsnät spelar en viktig roll för att tillhandahålla avancerade bredbandstjänster för många människor inom OECD-länderna.

Utvecklingen av bredband i Sverige skiljer sig från situationen i andra länder. Den svenska bredbandsmodellen med öppna nät ger ökad konkurrens, vilket har skapat högre kapacitet och betydligt billigare bredband än i andra länder. Att många svenska kommuner har byggt egna bredbandsnät har också inneburit en betydligt snabbare bredbandsutbyggnad. Andelen som har tillgång till snabbt bredband ökar och var uppe i 61 procent i oktober 2014, enligt Post- och Telestyrelsen. Men på läns- och kommunnivå är skillnaderna stora.

EU-kommissionen har tagit initiativ till ett Broadband Competence Office, BCO, med Sveriges Bredbandsforum som förebild. Vi kommer nu, som experter i BCO i Bryssel, att föreslå att alla länder organiserar sina bredbandsinsatser på liknande sätt.

Traditionella bredbandsanalyser fokuserar enbart på tjänster i näten, inte på vad de medför för samhället. Beräkningar visar på flera olika samhällsekonomiska effekter av den ökade bredbandsutbyggnaden som till exempel högre sysselsättning och ökat företagande.

Fiberutbyggnaden möjliggör också mer kostnadseffektiv digital hemtjänst som kan innebära stora besparingar för kommunerna. Fram till 2020 beräknas besparingarna, baserat på ett fåtal enkla tjänster som redan i dag används av flera kommuner, kunna motsvara vad det skulle kosta att bygga ut fiber till samtliga svenska invånare.

Analysen visar också att 10 procent genomsnittlig ökad fiberanslutning resulterar i 1,6 procent högre sysselsättning. 10 procent genomsnittlig ökning av fiberanslutning innebär också minskad bilkörning per år och invånare, med i snitt 135 km, om alla andra förutsättningar är oförändrade.

Kommunernas engagemang är avgörande för framtiden. Den lokala utvecklingen beror på kommunala insatser och de som inte tar en aktiv del i bredbandsutvecklingen riskerar att ställas utanför. Bredband är infrastruktur för det digitala samhället och samtliga kommuner behöver en egen digital agenda och en plan för hur de ska kunna garantera bredband till alla.

Den svenska digitala agendan behöver uppdateras och inkludera samtliga invånare i alla delar av landet – 100 procent av invånarna måste få tillgång till bredband för att kunna inkluderas i det digitala samhället.

Det är en fråga om demokrati.

Crister Mattsson och Marco Forzati, Acreo- Swedish ICT

OECD jämför bredbandsnäten i flera länder

Rapporten, Development of High Speed Networks and the Role of Municipal Networks, har nyligenpublicerats av OECD.

Förutom i Sverige beskriver rapporten offentligägda bredbandsnät i Australien, Danmark, Holland, Japan, Nya Zeeland, Storbritannien och USA. Vid sidan av kommersiellt finansierade bredbandsnät, finns olika typer av stadsnät i flera länder.

Marco Forzati och Crister Mattsson från forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT har skrivit den svenska delen av rapporten och den samhällsekonomiska analysen.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL