”Dags bestämma hur fossilt ska fasas ut”

2015-08-14 12:55  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Hösten 2016 måste regeringen ha bestämt hur fossila bränslen i transportsektorn ska fasas ut. Bjud in oss, vi kommer gärna och hjälper till med handlingsplanen, manar Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi och Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

I Sverige står transporterna för en tredjedel av de samlade koldioxidutsläppen. I många andra delar av samhället har användningen av fossila bränslen till stor del fasats ut, men inom transportsektorn är fossilberoendet fortfarande stort, kring 90 procent. Den stora utmaningen är därför att fasa in rena och koldioxidsnåla alternativ inom alla transportslag.

Jämfört med stora delar av Europa ligger Sverige långt framme när det gäller el och biodrivmedel till lätta och tunga fordon. Vi har 50 000 gasfordon, 200 gasmackar och hög andel biogas i fordonsgasen. Eldrift i transportsektorn växer snabbt men från en lägre nivå, dryga 10 000 eldrivna fordon, men en tillväxt på 125 procent det senaste året. Laddstationer och tankstationer för gas byggs dock ut långsamt.

Betydligt mer måste därför göras om Sverige ska ställa om transportsektorn. Framför allt krävs det från politiskt håll en långsiktig strategi och handlingsplan för att uppnå riksdagens beslut om att fordonsflottan ska vara ”fossiloberoende” till 2030. Här har el, biogas och andra biodrivmedel en viktig roll att spela för att nå ett ambitiöst klimatmål till 2030 och göra Sverige klimatneutralt till 2050.

Flera länder i EU arbetar med att minska transporternas klimatpåverkan, men länderna går i otakt. Därför har ett nytt EU-direktiv för utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel antagits.

Prioriterade drivmedel är framförallt el, gas i fordon och båtar, samt vätgas. Här finns flera synergivinster. Biogas har länge använts i lokalbussar och vi ser också mer eldrift. El och gas kan med fördel kombineras som bränsle i bussar, vilket bland annat görs i den så kallade Malmöexpressen. Överskottsel från exempelvis vindkraft kan lagras i gasnät och genom elektrolys omvandlas till vätgas och biogas. Denna ”power-to-gas”-teknik finns redan på flera håll i Europa och en pilotanläggning planeras nu i Sverige.

Syftet med direktivet är att främja utbyggnad av infrastruktur och utveckla en gemensam standard så att det är möjligt för konsumenterna att ladda och tanka dessa bränslen runt om i Europa. Det ska vara möjligt i städer, hamnar och vid de mest trafikerade vägarna inom fem till tio år.

Hösten 2016 ska alla länder redovisa för kommissionen i en nationell handlingsplan hur bland annat gas och el ska prioriteras inom transportsektorn. Flera länder har påbörjat detta arbete. Svenska regeringen måste nu öka takten och bjuda in el- och gasbranschen till gemensamma samtal om den nationella handlingsplanen.

Utredningen ”Fossilfrihet på väg” presenterades i december 2013, men sedan dess har få samlade politiska initiativ tagits i denna fråga. Regeringen har aviserat klimatinvesteringsprogram och stadsmiljöavtal som delvis syftar till att minska transporternas klimatpåverkan. Men det är svårt att veta om de drar åt rätt håll när målet, en ”fossiloberoende” fordonsflotta år 2030, inte är definierat. Risken är stor för ineffektiva åtgärder när målet är odefinierat och det saknas en ansvarig minister. Därför krävs en brett förankrad strategi för att ställa om transportsektorn.

Regeringen måste samla oppositionen och definiera ett utfasningsmål för fossila bränslen i transportsektorn och sedan rikta in styrmedel och andra åtgärder för att nå målet. Vi och andra aktörer vill vara med och bidra till transportsektorns omställning – både el och gas har en viktig roll att spela.

Kravet på en nationell handlingsplan i EU-direktivet ger en chans till en nystart för en blocköverskridande politisk överenskommelse för utfasning av fossila bränslen i transportsektorn. Ta den chansen!

Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi

Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige

Mer om: Transport Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt