Åsa Romson och Ibrahim Baylan: Vi siktar på 100 procent förnybart

2015-06-26 04:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Energipolitiken är en grundläggande del av byggandet av ett hållbart samhälle. Regeringen siktar därför på ett 100 procent förnybart energisystem. Det skriver miljöminister Åsa Romson (MP) och energiminister Ibrahim Baylan (S).

Som ett första steg mot det målet har regeringen föreslagit en höjning av produktionen av förnybar energi i Sverige med totalt 5 TWh ytterligare till 2020. Det motsvarar förbrukningen av hushållsel från 1 miljon svenska villor.

Regeringen vill samla en bred samsyn kring energipolitiken eftersom den är avgörande för att klara den svenska klimatomställningen och för att skapa jobb i Sverige. För det långsiktiga perspektivet har vi därför bjudit in samtliga partier till överläggningar i Energikommissionen.

Det pågår en solrevolution i världen som i stort gått Sverige förbi. På tio år har den installerade effekten i världen ökat nära 50 gånger. Kostnaden för att köpa och installera en solcellspanel har sjunkit med 80 procent på fem år och priset fortsätter nedåt. På många platser i världen är solelen nu en stark konkurrerent till fossila energislag. I Sverige har utvecklingen däremot gått långsamt.

Under den borgerliga regeringen gick utvecklingen i Sverige inte ens hälften så snabbt som i världen i stort och internationellt sett har Sverige en låg andel solel. För lite pengar och för mycket osäkerhet kring regler är två orsaker. Det är en myt att förutsättningarna för solelsproduktion i Sverige är dåliga. Försök i Piteå visar exempelvis att antalet soltimmar i vissa områden kring Bottenviken är omkring 2 000 timmar per år, vilket är jämförbart med exempelvis Tyskland.

Det är dags att släppa loss solelpotentialen. Det finns många hushåll och företag i Sverige som vill bidra till och investera för att ställa om Sveriges energiproduktion till förnybart.  Regeringen presenterar därför två viktiga åtgärder som ska möjliggöra en snabbare utveckling av den svenska solcellsmarknaden:

1. Tydligare skattebefrielse

Alla småskaliga producenter har fått leva med ett snårigt och otydligt skatteregelverk. Den som lyckas sätta sig in i detaljerna upptäcker att dagens regelverk innebär att alla som säljer överskottsproduktion riskerar att få betala skatt för hela produktionen, det vill säga även för den el som används för eget bruk. Det motarbetar utvecklingen.

 

Regeringen vill förenkla reglerna.  Den som konsumerar sin egen el ska inte bli skattskyldig, även om en viss del av elen säljs vidare. För att reglerna ska gälla dem som producerar för egen del och inte kommersiellt sätts en gräns för storleken på anläggningen för skattebefrielsen till upp till 255 kW.  Gränsen på 255 kW medger solpaneler upp till strax över 1600 kvadratmeter, vilket är betydligt större än de solpaneler som sätts upp av exempelvis villägare och bostadsrättföreningar. Förändringen gör det möjligt för bl.a. bostadsrättsföreningar att sälja överskottsproduktion utan att förlora skattefrihet för den egna förbrukningen. Regeringen har lyssnat till branschens synpunkter angående var gränsen ska dras och sätter den så högt som den bedömer är möjligt givet EU:s statsstödsregler. Idag finns bara en handfull anläggningar i Sverige som inte kvalar in under denna gräns.

 

Regeringen kommer också att noga följa konsekvenserna av förslaget och analysera hur solel kan gynnas ytterligare. I det ingår bland annat att se över hur andra EU-länder stöder solcellsel samt analysera hur företag med flera anläggningar, som tillsammans överskrider gränsen, kan gynnas.

 

2.  Stärkt investeringsstöd.

Investeringsstödet till solceller har varit underfinansierat och behöver främjas ytterligare. Regeringen aviserar att man under 2016 avser tillföra ytterligare 150 miljoner kronor för investeringsstödet. Sammantaget finns då 200 miljoner för 2015 och 2016. Det är en tredubbling jämfört med nu.

Med dessa ändringar tar vi viktiga steg mot stabila och förutsägbara regler för investeringar i solceller. Det är dags för Sverige att ta ett rejält kliv framåt i utbyggnaden av solelsproduktion.

Ibrahim Baylan

Åsa Romson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt