”Allt handlar inte om smarta elnäten”

2013-11-18 12:18  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Satsningar på smarta elnät kan inte innebära att utvecklingen av elnäten i övrigt stannar av. Tvärtom motiverar de kraftfulla investeringarna i elnäten mer forskning för allt färre elavbrott och högre effektivitet, skriver Magnus Olofsson, vd Elforsk och Värmeforsk.

I en debattartikel i Ny Teknik gav generaldirektörerna för Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten sin syn på forskning om smarta elnät. De menar att det blir dyrt för konsumenterna om alla elnätföretag ska vara med och forska.

Det är lätt att hålla med om det. För inte ska vartenda elnätsföretag forska själva. Min upplevelse är snarare att de vill bekosta gemensam forskning men att det blir allt svårare. Det är därför mycket glädjande att generaldirektörerna skriver att de är medvetna om att det behövs ytterligare incitament för elnätsföretagen.

Under Almedalsveckan i somras medverkade generaldirektörerna Vadasz-Nilsson och Brandsma i ett seminarium med rubriken ”Sverige – i ledningen för framtidens elnät?” Inledningstalare var Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi klima og miljø vid Energi Norge. Hon beskrev utvecklingen i Norge där elnätsföretagen år från år satsat allt mindre på forskning.

I Norge kom branschen och staten till insikten att något måste göras. Därför infördes från senaste årsskiftet ett särskilt incitament till elnätsföretagen. Det innebär att de kan satsa motsvarande 0,75 procent av intäktsramen på gemensam forskning.

Finland skapade ett liknande system redan ett år tidigare. Det är i linje med EU:s tredje elmarknadsdirektiv där det påtalas att tillsynsmyndigheterna ska säkerställa ”lämpliga incitament att öka effektiviteten, främja integrationen av marknaden och säkra leveranser samt stödja forskningsverksamheten på området”. Svaret i Norge var det särskilda incitamentet för elnätsföretagen.

Sverige behöver också tydliga incitament. Inte minst då Sverige genom historien varit först med ny teknik för allt effektivare och driftsäkrare elnät. Innovationer som högspänd likström och frånskiljande brytare är goda exempel. Och utvecklingen har skett i nära samarbete mellan elnätsföretagen och den tillverkande industrin.

Men hur ska Sverige behålla ledningen? Jo, vi måste fortsätta att satsa! Och elnätsföretagens kunskap är då central.

Men elnät är så mycket mer än smarta elnät. Smarta elnät handlar till stor del snarare om flexibel elanvändning än om själva elnäten, vilket i och för sig är viktigt. Bilar har fyra hjul och ratt precis som när de kom. Visst har vi fått informationsteknik i våra bilar. Men för den skull har inte utvecklingen av motorer, karosser, säkerhetsutrustning och så vidare upphört.

På motsvarande sätt ska satsningar på smarta elnät inte innebära att utvecklingen av elnäten i övrigt stannar av. Tvärtom motiverar de kraftfulla investeringarna i elnäten – i takt med utbyggnaden av el från vind och sol – mer forskning för allt färre elavbrott och högre effektivitet.

Magnus Olofsson, vd Elforsk och Värmeforsk

Mer om: Forskning Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt