Digitalisering

Vatten smörjer nytt lager

Ett nytt material som utvecklats vid Linköpings universitet bildar ett smörjande ytskikt när det utsätts för vatten. Det lämpar sig alltså utmärkt för att tillverka underhållsfria lager.

Publicerad
Materialet är en legering av borsuboxid och yttrium, som har fått kortnamnet Boy. Det har utvecklats av fysikern Denis Music, som beskriver det i en doktorsavhandling.

Grundämnet bor har många intressanta egenskaper, som dock är svåra att utnyttja praktiskt eftersom tillverkningen måste ske under extrema processförhållanden.

Att framställa en kristall av borsuboxid kräver en temperatur på 2000 °C och mycket högt tryck. Denis Music testade olika legeringar i simuleringar och fann att yttrium verkade mest lovande för bearbetning under mindre krävande omständigheter.

När han utförde tester i laboratoriet visade det sig att han kunde skapa en kristallin ytbeläggning av det nya materialet vid temperaturer mellan 300 och 400 °C.

Det nya materialet är intressant exempelvis för verkstadsindustrin efter det kan minska användningen av miljöförstörande oljor och skärvätskor. Boy är till skillnad från andra borlegeringar elektriskt ledande.

Materialet är patentsökt och nästa steg blir nu att närmare prova de mekaniska egenskaperna, skriver Linköpings universitet i ett pressmeddelande.