Digitalisering

Så kan alla titta på myskoxen Undis

Lycksele djurpark ska bli världens mest avancerade digitala zoo. Med hundratals trådlösa kameror ska allmänheten kunna följa och studera djuren via webben eller Google Earth.

Publicerad

Myskoxen Undis och de övriga 400 djuren i Lycksele djurpark ska bli kompisar med hela världen.

Via hundratals kameror och mikrofoner utplacerade i djurparken kan allt som händer där granskas via internet.

På en digital karta finns markeringar som exempelvis visar var Undis befinner sig. Då kan den virtuella besökaren koppla in en kamera i närheten av myskoxen och se vad hon har för sig just nu.

Eller titta på sparade videosekvenser som tidigare fångat Undis.

Det här ska bli verklighet inom några år i projektet "Digital djurpark" som drivs av forskare vid Digital Media Lab inom Umeå universitets institution för tillämpad elektronik.

- Det finns ingen annan djurpark som kan erbjuda något liknande, säger Iréne Sjögren, som är chef för Lycksele djurpark.

- Jag tror att det här behövs, då dagens ungdomar och kommande generationer söker allt via nätet.

Projektledare vid Digital Media Lab är Johannes Karlsson, som har en magisterexamen i elektronik och är civilingenjör i datorvetenskap.

- Vi ska utveckla ett trådlöst sensornätverk där ett hundratal solcellsdrivna kameror och mikrofoner automatiskt kopplas samman till ett nät, säger Johannes Karlsson.

- Ett så stort kamerasensornät utomhus finns ingen annanstans i världen.

Omkring fem Umeå- forskare ska samarbeta med kolleger vid forskningsinstitutet CSIRO i Australien, som är världsledande på trådlösa sensornätverk för utomhusbruk. I Australien har institutet bland annat byggt mindre kamerasensornätverk för jordbruk.

Det svenska projektet har en budget på 7,6 miljoner kronor varav omkring hälften är EU-bidrag.

Planen är att den digitala djurparkens webbportal ska öppnas sommaren 2010.

- Men vi hoppas även kunna använda Google Earth och Google Maps för presentationen, säger Johannes Karlsson.

Forskarna planerar inte att märka djuren med taggar för positioneringen. I stället ska avancerad bildbehandling av videoströmmarna kunna användas för att visa var de olika djuren befinner sig.

- Det finns andra djurparker med webbkameror. Men ingen som samlar in så mycket och så detaljerad information som vi kommer att göra, säger Johannes Karlsson.