Innovation

Så har försöket med miljoner genmodifierade myggor gått

Gulafebernmygga. Foto: TT/Cadu Rolim/Zuma Press
Gulafebernmygga. Foto: TT/Cadu Rolim/Zuma Press

Miljontals genmodifierade myggor har släppts ut i Florida Keys, med målet att minska populationen av virusbärande myggor. Nu har bolaget bakom försöket presenterat de första resultaten.

Publicerad

Mellan 2021 och 2022 lade det brittiska bioteknikbolaget Oxitec ut lådor med miljontals genmodifierade myggägg, i inhägnade områden i Florida Keys. Syftet med försöket är att undersöka om man kan minska behovet av insekticider genom att minska antalet gulafebernmyggor (Aedes aegypti) med hjälp av genteknik.

Metoden bygger på något som kallas ”gendrivare”, och i det här fallet går det ut på att man har modifierat mygghanar som bär på gener som är dödliga för mygghonor. Honorna dör innan larvstadiet, och kan därmed aldrig utvecklas till en mygga som kan stickas och sprida dödliga virus och inte heller fortplanta sig. Mygghanarna bits inte och sprider därmed inte sjukdom.

Enligt de första resultaten ska försöket ha varit lyckat, berättar Nature.

Bolaget har inte offentliggjort någon data, men forskarna uppger att de samlade in över 22 000 ägg från fältförsöket för att låta äggen kläckas i labbmiljö. Alla undersökta mygghonor som ärvt den dödliga genen dog innan de hann bli vuxna. Den dödliga genen ska också ha gått i arv i den vilda myggpopulationen i ungefär tre generationer innan den försvann.

För att avgöra om metoden kan minska den vilda myggpopulationen behöver forskarna göra försök i större skala. Och det här är inga okontroversiella experiment. 

Oxitec har genomfört sina försök trots protester från lokalbefolkningen samt varningar från forskare och intressegrupper om att metoden kan ge oönskade konsekvenser.