Digitalisering

Regeringen: Kommuner ska rapportera it-incidenter

Såväl det nya datorviruset Nyetya som Wannacry utnyttjar ett verktyg kallat Eternal blue, som av experter anses ha utvecklats av USA:s underrättelseorgan NSA. Foto: TT
Såväl det nya datorviruset Nyetya som Wannacry utnyttjar ett verktyg kallat Eternal blue, som av experter anses ha utvecklats av USA:s underrättelseorgan NSA. Foto: TT

Regeringen vill att även kommuner ska bli ålagda att rapportera in it-incidenter. En sådan skyldighet har sedan den 1 april förra året 240 olika myndigheter.

Publicerad

– Vi ska utöka den här skyldigheten till kommuner och verksamhetsanordnare inom fem olika branscher, vilket är en följd av EU:s NIS-direktiv, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till Svenska Dagbladet.

NIS står för säkerhets i nätverk och informationssystem. De övriga sektorer som pekas ut är bland annat energi, transport, bankverksamhet, finansmarknaden samt hälso- och sjuvården. Incidenter ska rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller säkerhetspolisen.

Kommuner sköter till exempel viktig infrastruktur som vatten- och energiförsörjning. Cyberattacker eller tekniska fel kan få stora konsekvenser för invånarna.