Digitalisering

PTS vill tvinga Telia till miljardinvesteringar

Åtminstone smalband åt alla.
Åtminstone smalband åt alla.

Alla svenskar bör ha tillgång till en datahastighet på minst 20 kbit/s i det fasta telenätet föreslår telemyndigheten PTS i en rapport till regeringen. Det kravet kan komma att kosta Telia mellan 1,2 och 4 miljarder kronor.

Publicerad

20 kilobit data per sekund är inte mycket för den som är van vid "standard-adsl" på 500 kilobit eller kabelbredband på 1.000 kilobit eller mer. Men 800.000 svenskar är fortfarande utestängda från ens en så låg modemuppkoppling som 20 kbit/s.

Det beror antingen på att de bor för långt från telestationen eller för att de delar ledning med någon annan abonnent med analog flerkanalsutrustning, konstaterar PTS i sin utredning.

På kort sikt kan kapacitetsproblemet lösas genom att modern digital flerkanalsutrustning införs. Det skulle kosta cirka 1,2 miljarder kronor.

Men då utstängs dessa abonnenter från möjligheten att i framtiden få tillgång till bredband via adsl-tekniken eftersom adsl och flerkanalsutrustning inte fungerar på samma ledning.

Viveca Norman, PTS. - En mer framtidsinriktad lösning är att ge alla tillgång till egen kopparledning som är kortare än 5,5 kilometer. Det skulle innebära att nya kopparledningar dras och telestationer byggs till en kostnad på cirka 4 miljoner kronor, skriver Viveca Norman, chef för PTS avdelning för marknadsfrågor, i rapporten.

Utredningen har sin upprinnelse i den nya telelagen som började gälla sommaren 2003. Där står att myndigheterna kan ålägga Telia Sonera att tillhandahålla "funktionellt tillträde till Internet" via det fasta telenätet. Tillgång till Internet ska alltså bli lika naturlig som tillgång till telefon.