Populärteknik

President Obama vill fånga en asteroid

När asteroiden fångats in ska den förflyttas till en bana runt månen där den ska få astronautbesök. Foto: Keck Institute for Space Studies
När asteroiden fångats in ska den förflyttas till en bana runt månen där den ska få astronautbesök. Foto: Keck Institute for Space Studies
Så här ser planen ut för att flytta en asteroid till en bana runt månen. Foto: Keck
Så här ser planen ut för att flytta en asteroid till en bana runt månen. Foto: Keck

Nasa sägs ha fått klartecken för att fånga in en asteroid och placera den i bana runt månen.

Publicerad

I slutet av mars skrev Aviation Week att Nasa begärt motsvarande 650 miljoner kronor i årligt anslag för ett projekt för att fånga in en asterod.

Enligt NBC News har den amerikanska senatorn Bill Nelson sagt att Nasa med stor sannolikhet får de begärda pengarna vilket bekräftas av en anonym källa som ingår i president Barack Obamas administration.

Projektet bygger på ett scenario från Keck Institute for Space Studies som går ut på att med en robot fånga in en upp till tio meter bred och 500 ton tung asteroid och placera den i omloppsbana vid månen.

På plats där ska den få besök av astronauter omkring 2021. Det blir en förövning till det av president Obamas tidigare sanktionerade projektet att landsätta astronauter på en större asteroid omkring 2025 och sedan på Mars fem år senare.

Det projekt som nu sägs få statliga pengar är beräknat att kosta som lägst omkring sex miljarder kronor.

Enligt studien från Keck skulle asteroiden kunna fångas in 2017 och två år senare vara på plats vid månen.

Vid sidan av att vara en språngbräda för att transportera astronauter till Mars vill Nasa även studera möjligheten att kunna hämta mineraler från asteroider. Projektet är även en del av de planer som finns för att kunna förinta asteorider som är på väg att krocka med jorden.