”Potentialen finns i vind- och biokraft”

2013-06-19 06:40  
MALMÖ 2013-05-15 Stillastående vindkraftverk i hård vind. Två fiskare på väg ut till sin båt i den hårda vinden vid Bunkeflostrand medan de 48 vindkraftverken på Lillgrund söder om Öresundsbron står stilla på onsdagen. Vindkraftverken på Lillgrund stoppades på söndagen av ett okänt fel. Vattenfalls presssekreterare Magnus Kryssare säger till lokala medier att felsökning pågår, men att stoppet förmodligen kommer att vara veckan ut. Så långa stopp är mycket ovanliga. Vindkraftparken vid Lillgrund är Sveriges största vindkraftpark till havs och levererar normalt 330 000 MWh, vilket motsvarar hushållsel till drygt 60000 hem. Foto: Johan Nilsson / SCANPIX / Kod 50090 Foto: Johan Nilsson / SCANPIX

DEBATT. För femtio år sedan var det kanske ett klokt beslut att satsa på kärnkraft. Men inte i dag. Sveriges unika förhållanden för vind- och biokraft innebär en stor potential för framtiden, anser Matthias Rapp, Staffan Jacobsson, Ola Carlson och Henrik Malmberg.

Industriföreträdare och politiker framhäver ofta att nya kärnkraftverk bör byggas i Sverige för att klara industrins framtida elbehov och konkurrenskraft. Frågan man dock först bör ställa sig är om nybyggd kärnkraft är ekonomiskt konkurrenskraftig gentemot andra former av storskalig elproduktion och inte om man av olika skäl är för eller emot kärnkraft.

Nybyggnation av kärnkraft är inte den enda lösningen på framtidens storskaliga elförsörjning.

Elproduktion med nybyggda kärnkraftverk är i dag sannolikt något dyrare än till exempel havsbaserad vindkraft i Östersjön men något billigare än biobränslebaserad kondenskraft. En ensidig satsning på nybyggd kärnkraft låser dess­utom in dyr produktion cirka dubbelt så lång tid som med alternativen.

För att svensk industri fortsatt ska vara konkurrenskraftig, är det viktigt att en stabil och prissäker elförsörjning tryggas för framtiden. Eftersom kärnkraften i dag står för cirka 40 procent av Sveriges elbehov är det av yttersta vikt att en strategi för framtidens elförsörjning tas fram av regeringen inom kort och att ny, säker och billigare kraftproduktion kompletterar och successivt ersätter kärnkraften.

Tyskland, med stort behov av energi för sin tillverknings­industri, avvecklar kärnkraften under de närmaste åtta åren. Den ersätts inte, som ofta felaktigt åberopas i debatten, med kolkraft med höga koldioxidutsläpp utan av förnybar energi, inklusive havsbaserad vindkraft.

I Östersjön finns unika förhållanden som gör att elproduktion med havsbaserad vindkraft kan ske mycket mer kostnads­effektivt än i Nordsjön. Denna industrigren skapar redan tusentals arbetstillfällen i Europa och detsamma skulle kunna ske i Sverige. Regeringen bör därför ta initiativ för att främja byggnation av havsbaserad vindkraft.

Mer än en tredjedel av Sveriges elbehov kan produceras med vindkraft, på land och i havet. Efterhand som överförings- och reglerkapacitet har för­­stärkts är potentialen hög­re.

Sveriges unika möjligheter inom vind- och biokraft innebär att det finns potential att producera mycket mer elektricitet än vad som behövs inom landets gränser. Sverige kan bli en stor exportör av hållbart producerad el vilket naturligtvis innebär många fler arbets­tillfällen och stora exportintäkter. Därför är det också viktigt att regeringen arbetar för att samarbetsmekanismerna inom EU:s förnybarhetsdirektiv i närtid kan utnyttjas till sin fulla potential.

Nybyggnation av kärnkraftverk med dagens teknik kommer knappast att tjäna vårt lands intressen. För ett halvt århundrade sedan var det kanske ett klokt beslut att bygga kärnkraft. Det är det inte i dag.

Framtidens elproduktionssystem måste dra nytta av och baseras på de unika förutsättningar som Sverige har att producera elektricitet på ett kostnadseffektivt, långsiktigt, stabilt och hållbart sätt.

Matthias Rapp, ordförande för Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum, Chalmers tekniska högskola och tidigare vd för Svensk vindenergi.

Staffan Jacobsson, professor vid institutionen för Energi och Miljö, Chalmers tekniska högskola.

Ola Carlson, biträdande professor i förnyelsebar Elkraftproduktion och föreståndare för Svenskt Vindkraftstekniskt centrum, Chalmers tekniska högskola.

Henrik Malmberg, entreprenör med bakgrund inom energibranschen.

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer