Opinion

Maskinerna kommer bli smartare än vi

Norbert Andersson, bilreporter. Foto: Jörgen Appelgren
Norbert Andersson, bilreporter. Foto: Jörgen Appelgren

Den allt snabbare utvecklingen av datorkraft, minneskapacitet och dataöverföring upplevs knappast av någon längre som ett hot. En gång i tiden fanns dock en diskussion om hur långt vi skulle låta datorn få utvecklas – om den rent av skulle kunna ta över makten från människan.

Publicerad

I filmen 2001 – Ett rymdäventyr från 1968 förser regissören Stanley Kubrick datorn HAL (en anspelning på IBM) med känslor, egoism och dubiös moral. Fortfarande efter mer än 40 år framstår filmen som ett mästerverk, även om få engageras av just frågan om datorernas framtida makt.

Trots ständigt nya beräknings­rekord i superdatorer eller nätverk av datorer ligger datorn fortfarande långt efter den mänskliga hjärnan i nästan alla sammanhang.

Frågan är hur länge till?

I den här tidningen beskriver vi hur Moores lag (som ursprungligen formulerades 1965 och som förutspår en exponentiell utveckling av datorkraften) fortfarande har visat sig gälla.

Men även på andra områden sker en ständigt accelererande utveckling som får enorma konsekvenser för såväl närings- som samhällsliv.

Någon gång kommer vi obönhörligt till en punkt då maskinerna helt enkelt är klokare än människan inom de flesta områden. När datorerna har blivit så snabba och skickliga på att bearbeta lagrade minnen att de överglänser människans intui­tion, då är vi där.

Men då kommer säkert också en ny debatt att bryta ut om farorna med att datorerna tar över. Rädslan för maskinernas makt har gått upp och ner i århundraden.

Men det som ”maskinstormare” i alla tider har missat är människans fantastiska förmåga att utnyttja tekniken för att lyfta sig själv till nya nivåer. Ett tydligt exempel är hur vi använder sökmotorer på webben. Vi låter helt enkelt webben avlasta vår hjärna, det som vi vet är lättåtkomligt låter vi bli att tynga våra egna hjärnor med. Detta gör oss inte mindre tänkande – tvärtom. Så har vi alltid gjort, med den skillnaden att vi nu gör det mycket snabbare och smartare.