Samhälle

Jakten på grundvatten görs från luften

Efter regeringsbeslut lyfter nu näringsminister Mikael Damberg tillsammans med projektledaren Peter Dahlqvist med helikopter för att påbörja flygmätningarna och därmed börja kartlägga förekomsten av grundvattentäkter. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT
Efter regeringsbeslut lyfter nu näringsminister Mikael Damberg tillsammans med projektledaren Peter Dahlqvist med helikopter för att påbörja flygmätningarna och därmed börja kartlägga förekomsten av grundvattentäkter. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT
Under helikoptern hänger en gigantisk rigg. Med hjälp av magnetfält från riggen försöker forskare hitta nya grundvattentäkter i södra Halland. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT
Under helikoptern hänger en gigantisk rigg. Med hjälp av magnetfält från riggen försöker forskare hitta nya grundvattentäkter i södra Halland. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT
Mätningarna är en del av den satsning som nu görs för att möte den vattenkris som drabbat Sverige under de senaste två åren. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT
Mätningarna är en del av den satsning som nu görs för att möte den vattenkris som drabbat Sverige under de senaste två åren. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Regeringen satsar 850 miljoner på tre år bland annat för att försöka säkra tillgången på grundvatten. Letandet efter nya grundvattentäkter är redan igång.

Publicerad

– Vi har länge tagit vatten för givet. Vi kanske inte kan göra det längre, säger näringsminister Mikael Damberg till TT.

Larmen om låga grundvattennivåerna har duggat tätt. I april 2017 var det bara 14 av Sveriges 290 kommuner som kunde rapportera normala nivåer i grundvattenmagasinen. I stora delar av södra Sverige noterades historiskt låga nivåer, i många fall flera meter under normalvärdet.

Och det får konsekvenser. Att Mörbylånga på Öland har transporterat vatten med lastbil för att fylla på vattenmagasinen och att Karlshamns kommun har tvingas bryta mot sin vattendom är bara två exempel. Förra hösten skrev sju landshövdingar till regeringen och slog larm om vattenbristen i södra Sverige.

Läs mer:

Nu får de svar på tal. För i regeringens höstbudget finns ett vattenpaket. Regeringen vill satsa omkring 850 miljoner kronor över tre år för att på olika sätt stärka och säkra vattentillgången i landet.

Det är pengar till vattenskyddsområden, våtmarker, till tillsynsverksamheten hos länsstyrelserna och så sammanlagt 100 miljoner kronor till Sveriges geologiska undersökning (SGU), bland annat för att kartlägga grundvattentäkter från luften på olika ställen i landet.

På ett fält väster om Laholm lyfter en svart helikopter och flyger i långa stråk över fälten. Under hänger en gigantisk rigg som vajar fram och tillbaka när helikoptern svänger.

Med hjälp av magnetfält från riggen försöker forskare hitta nya grundvattentäkter i södra Halland. Mätningarna är en del av den satsning som nu görs för att möte den vattenkris som drabbat Sverige under de senaste två åren.

– Vi får information som motsvarar omkring 45 000 borrningar i området, säger Peter Dahlqvist, projektledare och statsgeolog vid SGU.

– De här mätningarna ger oss en 3D-bild ner till 200 meters djup. Vi tolkar data och kan sedan berätta för kommunerna i vilka områden de har störst chans att hitta nya grundvattentäkter.

Läs mer:

SGU har tidigare gjort liknande flygningar på Öland. Preliminär information från dem överlämnades före midsommar.

– Och de borrar redan efter en ny grundvattentäkt, säger Peter Dahlqvist.

Näringsminister Mikael Damberg (S) är på plats för att följa flygningarna över södra Halland. När rotorbladen ökar intensiteten lyfter helikoptern med ministern ombord.

– Vi har sett att vi börjar få akut brist på vatten på vissa ställen i Sverige. Då är det viktigt att agera och se till att hitta fler grundvattentäkter. Det här är ett modernt och kostnadseffektivt sätt att göra det på, säger Mikael Damberg.

Ministern träffar också företrädare för länsstyrelsen, kommunerna och näringslivet kring Laholmsbukten. I samtalen är alla överens. Man måste möta krisen på två fronter. Dels se till att privatpersoner och näringslivet hjälps åt att minska vattenförbrukningen och dels att man söker nya vägar att säkra mer grundvatten.

– I Halmstad kommun har invånarna lyssnat på våra vädjanden. Vi minskade förbrukningen under sommaren med 17 procent jämfört med förra året, säger kommunalrådet Bertil Andersson (S) stolt.

Läs mer:

Men under ytan pyr en oro. Att alla insatser inte ska räcka till och att Sverige måste vänja sig vid att vatten inte är lika självklart som vi tidigare trott.

– Variationerna kommer att bli större. Vi måste förbereda oss på mer extrema situationer. Vi kanske regelmässigt får räkna med lägre grundvattennivåer, säger Lena Söderberg, generaldirektör för SGU.

Och Mikael Damberg utesluter inte att regeringen skulle överväga åtgärder för att stimulera näringslivet att bli med effektiva i sitt sätt att använda vatten.

– Det kan vara en spännande tanke för framtiden. Kan man jobba med "morötter" för att minska vattenförbrukningen så är det ett förslag jag skulle titta på med stort intresse, säger ministern.

En av dem som skrev till regeringen och slog larm var landshövdingen i Halland, Lena Sommestad. Hon tror att det vi ser nu bara är början.

– Den här frågan kommer att växa och följa oss under lång tid. Vi behöver utveckla oss så vi vet hur vi ska hanterar krissituationen kring vattnet, säger hon.