Populärteknik

Hitta egna gravitationsvågor

Nu kan man hjälpa forskarna att leta efter nya gravitationsvågor.

Publicerad

11 februari offentliggjordes att observatoriet Ligo hade hittat de första gravitationsvågorna. Av många betraktade som en av de största vetenskapliga nyheterna någonsin.

Nu erbjuds allmänheten att delta i jakten på nya gravitationsvågor. Det är projektet Einstein@Home som utvecklat ett program i form av en skärmsläckare som kan hämtas hem och köras i den egna dator, skriver Nature

Den laddar in observationsdata från Ligos detektorer och undersöker om det finns tecken på gravitationsvågor. Vid eventuella fynd skickas information om det till en central server för vidare analys.

De gravitationsvågor som presenterades 11 februari kom från två kolliderande svarta hål på ett avstånd av 1,3 miljarder ljusår. Lika spektakulära fynd lär inte finnas i den datamängd som nu kan analyseras av allmänheten. Men forskarna hoppas på att där göms gravitationsvågor från exempelvis snabbt roterande neutronstjärnor. Sådana signaler är relativt svaga och kräver därför en stor datorkraft för att upptäckas. Det är därför forskarna vänder sig till allmänheten och hoppas på att intressera tillräckligt många deltagare vars datorer då tillsammans skapar den datorkraft som behövs.