Miljö

Fortfarande oklart om värmeljus-återvinning

Foto: Pontus Orre / IBL
Foto: Pontus Orre / IBL

Snart två år efter regeländringen, saknas fortfarande kunskap om hur man sopsorterar utbrunna värmeljus.

Publicerad

Tidigare klassades värmeljus som förpackningar, och de tomma aluminiumkopparna efter utbrunna ljus skulle därför slängas i metallbehållaren på återvinningsstationen. Men som Ny Teknik rapporterat tidigare, omklassades de i EU:s direktiv för producentansvar under våren 2015. Värmeljus likställs numera med gravljus, och producenterna betalar inte längre avgift till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Därmed täcks inte FTI:s kostnader för värmeljuskopparna, och dessa är inte längre välkomna i behållaren för konservburkar och kaviartuber.

Men många slänger fortfarande sina utbrunna värmeljus i återvinningsstationen.

– Det är svårt att veta hur många värmeljuskoppar vi får in, eftersom de drunknar i all annan metall vi tar hand om. Det är inga jättemängder, det vill jag inte påstå. Men både vi och kommunerna borde bli bättre på att informera om det här, vi får fortfarande frågor om det, säger Annica Dahlberg, informationschef på FTI.

Läs mer:

Värmeljuskoppar som hamnar hos FTI blir fortfarande nedsmälta och återvunna. Men när värmeljusproducenterna inte längre betalar för det, hamnar notan hos förpackningstillverkarna – och i förlängningen hos dig och mig, varje gång vi köper konserver eller andra varor i metallförpackning. FTI:s kostnader för att samla in och återvinna aluminium ligger på några kronor per kilo, och enligt detaljhandelns egna uppskattningar säljs det omkring 300 miljoner värmeljus per år i Sverige.

– Hur de utbrunna värmeljusen faktiskt ska tas omhand, varierar mellan olika kommuner. Generellt ska bemannade och inhägnade återvinningscentraler ta emot dem, men man får vända sig till sin enskilda kommun och kolla vad som gäller. Förhoppningsvis har de informationen på sin hemsida, säger Annica Dahlberg.

Fotnot: Man ska även pillra loss den lilla vekeshållaren av järn som sitter i botten av aluminiumkoppen. På återvinningen sorteras järnet ut med magneter, och sitter vekeshållaren fast i koppen hamnar båda i järnsorteringen. Och eftersom järn smälts vid högre temperaturer än aluminium, förbränns koppen och aluminiumet går till spillo.