Forskningsministern: Det är unikt för Sverige att lärosätena utreder sig själva

2016-02-16 15:00  

Regeringen följer noga hur Macchiarini-fallet utvecklar sig. Samtidigt avvaktar man den statliga utredningen ifall Sverige behöver ett nytt system för forskningsfusk.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) är beställare.

Varför tillsatte regeringen utredningen?

– Det har diskuterats under en längre tid. Sverige är ju lite unikt med att lärosätena själva utreder misstankar om forskningsfusk, säger hon.

Ger inte dagens system en tydlig och rättssäker hantering av forskningsfusk?

– Det får man väl säga att KI-fallet med Paolo Macchiarini sätter fingret på. Om det bara finns en misstanke att man inte utreder det här fullt ut, att man tar andra hänsyn än att granska misstanken om forskningsfusk, då blir det här inte ett tillförlitligt system. Dagens system lägger också ett tungt ansvar på lärosätena att verkligen gå till botten med de här sakerna och inte ta några andra hänsyn. Därför det är viktigt att pröva tanken med oberoende organ som man har i andra länder.

Tror du att KI-fallet hade fått en annorlunda utgång om regelverket sett annorlunda ut?

– Det är omöjligt att svara på. Men i KI-fallet ifrågasätter man lärosätets hantering av ärendet, bland annat att man inte vände sig till den här oberoende instansen som finns (Centrala Etikprövningsnämnden, se artikel ovan) för att få vägledning eller en prövning. Det illustrerar problemet med den ordning vi har i dag.

I det fallet diskuteras också gråzonen mellan forskning och vård, som inte ingår i utredningen.

– Nej, men nu ska vi i regeringen tillsätta en utredning om hur man ska få ett tydligt regelverk även där. Det är viktigt att man är ense om hur man använder begreppet forskning och vad man menar med det, att man inte kan bolla det här emellan sig och säga nej, det där var vård eller det där var forskning. Man måste ha ett helhetsgrepp över vad som utförs och vad som krävs i de olika delarna.

Hur ser du på KI-fallet? Påverkar det synen på svensk forskning och Nobelpriset?

– Jag och regeringen ser väldigt allvarligt på det och följer det väldigt noga. Det är klart att när något sådant här händer finns det alltid en risk för att förtroendet för forskningen påverkas. Nu vilar det ett tungt ansvar på Karolinska institutet att reda ut vad det är som har hänt men också att vidta de åtgärder som krävs. Men Nobelstiftelsen är en fristående organisation, även om Nobelkommittén har personer som är anställda vid KI.

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer