Färre partiklar när faryget drivs med LNG

2015-11-16 06:00  

När flytande naturgas används som fartygsbränsle minskar utsläppen av partiklar med upp till 99 procent. Det visar mätningar gjorda av svenska forskare.

För första gången har forskare mätt hur många nanopartiklar i olika storlekar som släpps ut från ett fartyg som drivs med flytande naturgas.

– Vi ser en minskning på mellan 90 till 99 procent jämfört med andra marina bränslen, säger Maria Anderson, doktorand vid institutionen för Sjöfart och marin teknik på Chalmers.

Vintern 2013 tillbringade hon och hennes kolleger fyra dagar ombord på passagerarfärjan Viking Grace. Fartyget är det enda LNG-drivna som trafikerar Östersjön. Med ombord fanns även forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet. Tillsammans mätte de utsläppet av partiklar vid sex till sju olika belastningar på motorn.

Fokus låg på partiklar i området 5 till 500 nanometer – det är de som har störst påverkan på människors hälsa. Men även utsläppen av kväveoxider, svaveloxider samt koldioxid analyserades. Kväveoxiderna reducerades med drygt 90 procent och koldioxidutsläppen med 25 till 33 procent.

– Svavelutsläppen minskade till en nivå där de når kraven som ställs i nuvarande regelverk. Det bidrar i sin tur till att minska övergödning och försurning i miljön.

Samtidigt konstaterar forskarna att utsläppen av de allra minsta partiklarna, 5 till 20 nm, fortfarande är höga – även om de är lägre än när tjockolja används.

– De finns kvar även om de generellt ligger på en lägre nivå. Och det är de små partiklarna som är farligast, säger Maria Anderson.

Drift med LNG ökar också utsläppen av kolväten, framför allt metan, som har en starkare påverkan på växthuseffekten än koldioxid.

– Vi strävar efter att minska användningen av fossila bränslen men LNG är fortfarande ett fossilt bränsle.

Resultatet är publicerat i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science and Technology.

 

Gilla Ny Teknik på Facebook

Fossilt bränsle som kyls ned

Flytande naturgas eller LNG (liquefied natural gas) är ett fossilt bränsle som till cirka 90 procent består av metan och till nio procent etan. Det bildas när naturgas kyls ner till minus 162 grader. Samtidigt minskar volymen 600 gånger.

Vätskan kan sedan förångas och användas som naturgas. Globalt finns i dag 65 fartyg som går på LNG. Ytterligare 79 är under konstruktion.

Ulla Karlsson-Ottosson

Mer om: Fartyg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer