Digitalisering

En miljon svenskar är digitalt utanför

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Fler än en miljon människor i Sverige befinner sig i ett digitalt utanförskap. De saknar kunskapen, förmågan och tekniken för att ta del av den digitala världen.

Publicerad

– Det behövs ett tydligare ledarskap från statens sida, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) om problemet.

I dag kan ingen med bestämdhet säga hur stort det här utanförskapet är. Det har gjorts flera undersökningar på senare år och summorna har hamnat allt mellan 760 000 till 1,5 miljoner människor. I en ny studie beställd av Svenska stadsnätföreningen sätts siffran till ”över en miljon”.

– Det är definitivt ett problem och jag har tagit initiativ för att vi ska få bättre statistik framöver. Jag vill att vi ska bli bland de bästa i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och då måste vi veta var problemen finns, säger Peter Eriksson till TT.

Det handlar till största delen om äldre, låginkomsttagare och en ökande andel människor födda utanför Europa med låg utbildning och liten eller ingen erfarenhet av att ”vara uppkopplad”. Bristande förmåga och motivation, tillgång till internet och nödvändig hårdvara är de vanligaste förklaringarna.

Konkret kommer regeringen att lägga fram en ny bredbandsstrategi i vinter och därefter en digitaliseringsstrategi. Den första handlar om utbyggnaden av fiber och mobilt bredband och den sistnämnda om kompetensen hos befolkningen, enligt Peter Eriksson.

– Där behöver vi sätta in utbildningsinsatser för nyanlända och alla andra samhällskategorier.

Läs mer:

Exakt hur de nya strategierna kommer att se ut vill han inte avslöja, men han utesluter inte ett ökat stöd till organisationer av olika slag som kan hjälpa till med grundläggande IT-utbildning.

I studien från Stadsnätföreningen föreslås exempelvis också att reglerna för socialtjänstens försörjningsstöd ändras så att även bredband och dator ingår.

– Det har jag inget emot. När myndigheter och förvaltningar går över till att skicka epost istället för vanliga brev är det en samhällsuppgift att se till att alla kan ta emot e-posten.

Skälet till att Stadsnätföreningen engagerat sig i frågan är att många stadsnät ägs av kommunerna och där finns idag en stor vilsenhet om hur man ska tackla utanförskapet, enligt vd:n Mikael Ek.

– Syftet med vår studie är att visa att det finns ett antal saker som måste göras. Regeringen bör initiera ett antal gemensamma grepp med genomlysningar och riktlinjer och överföra den kunskapen till kommunerna.

Peter Eriksson håller med.

– Det behövs ett tydligare ledarskap från statens sida. Men även kommunerna kan ta ledningen och driva på utvecklingen och det görs redan på många håll i dag.