Digitalisering

Domen: Ingen tv-avgift för datorer

Flera domstolar har tidigare gett Radiotjänst rätt när de krävs tv-licens för datorer med internetuppkoppling. Högsta förvaltningsdomstolen håller inte med. Foto: TT, montage
Flera domstolar har tidigare gett Radiotjänst rätt när de krävs tv-licens för datorer med internetuppkoppling. Högsta förvaltningsdomstolen håller inte med. Foto: TT, montage

En dator med internetuppkoppling är ingen tv-mottagare, slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Alltså måste inte innehavaren betala tv-avgift.

Publicerad

Radiotjänst har hittills tolkat lagen som att det faktum att någon äger en dator, oavsett hur den fungerar eller används, är skäl nog för att ta ut avgiften. Flera domstolar har tidigare gått på Radiotjänsts linje.

HFD grundar sin dom på formuleringen att en tv-mottagare enligt lagen är sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning av tv-program, och att det är de som har en sådan mottagare som ska betala avgift. Men en uppkopplad dator är inte avsedd för att ta emot utsändningar - även om den kan.

Att SVT börjat att sända sitt schemalagda programutbud på webben ger därför inte Radiotjänst rätt att ta ut tv-avgift från alla med dator och internet, enligt domstolen.

Ska en avgift läggas även på datorer "bör det fordra tydligt stöd i lag", skriver HFD i ett pressmeddelande där tv-avgiften kallas "en betungande förpliktelse".

SVT:s vd Eva Hamilton kommer inte att kommentera beslutet utan hänvisar till Radiotjänst. Detsamma gör kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth; enligt hennes pressekreterare håller analyseras domen just nu.

Radiotjänst uttrycker besvikelse över utslaget och konstaterar att man nu får återgå till den tidigare tillämpningen _ alltså ingen avgift för datorägare.

Det mål som tagits upp i högsta instans handlar om en man i Lund som i och för sig medger att han har en dator med internetuppkoppling, men underströk just att han inte skaffade den i syfte att titta på tv. Både förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg att han enligt lagen ändå borde betala tv-licens.