Innovation

Döda i covid-19 har ofta andra sjukdomar

Patienter som vårdas för covid-19 har ofta flera bakomliggande sjukdomar, enligt en genomgång i region Östergötland. Arkivbild. Foto: TT
Patienter som vårdas för covid-19 har ofta flera bakomliggande sjukdomar, enligt en genomgång i region Östergötland. Arkivbild. Foto: TT

Omkring 15 procent av covidpatienterna som avlidit i Region Östergötland dog av en annan orsak än covid-19, enligt en ny granskning. Liknande resultat hittas i Småland.

Publicerad

(Artikeln är uppdaterad)

Region Östergötland har granskat patientjournaler från personer som avlidit på sjukhus med konstaterad covid-19. De flesta var mycket sköra och hade oftast flera andra bakomliggande sjukdomar. Cirka 15 procent dog av en annan orsak, och andelen är densamma för personer som avlidit hemma eller i äldreboende. Något som regionen kommit fram till tidigare i sommar.

– Det kan vara långtgående cancersjukdom, lungsjukdom eller avancerad hjärtsjukdom, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland.

En genomgång i Region Kronoberg visar nästan samma resultat, där 14 procent av de avlidna covidpatienterna på sjukhus dog av annan orsak än covid-19.

– Det är en allvarlig sjukdom, men för alla är den inte allvarlig, säger Pär Lindgren, regional chefsläkare i Region Kronoberg.

Komplex beräkning

Om det ser likadant ut på riksnivå vill Stefan Franzén inte spekulera om, men han påpekar att dödsfallen i covid-19 är komplexa just på grund av samsjukligheten.

– Är det över 5 800 som har dött av covid-19? Ja, det är det bästa vi kan komma fram till, men om vi granskar på ett annat sätt så kan man komma till ett annat resultat, säger han.

Regionens uppgifter visar också att i 35 procent av dödsfallen hos covidpatienter var covid-19 den dominerande dödsorsaken, och i 50 procent av fallen var covid-19 en bidragande orsak.

– Vi har liknande resultat, säger Pär Lindgren om Region Kronobergs siffror.

I den genomgången var covid-19 dominerande dödsorsak i 45 procent av fallen och bidragande dödsorsak i 41 procent.

I linje med studie

Den vanliga förekomsten av samsjuklighet går även i linje med en stor amerikansk studie som presenterades nyligen av det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC, där covid-19 bedömdes vara den enda sjukdomen i sex procent av fallen.

Varför är det viktigt att veta den exakta dödsorsaken?

– Man vill få en uppfattning av hur farlig sjukdomen har varit och hur många som har dött av covid-19, säger Stefan Franzén.

Tyder era siffror på att covid-19 är mer eller mindre farlig än man trott?

Vi försöker ta fram fakta som är till grund för debatt och debatterar inte själva.

Fakta: Så många dog av covid-19

Avlidna på sjukhus i Region Östergötland. Totalt 123 personer.

Dog där covid-19 var dominerande dödsorsak: 35 procent.

Dog där covid-19 var bidragande dödsorsak: 50 procent.

Dog av annan orsak än covid-19: 15 procent.

Avlidna på särskilt boende (äldreboende) eller i egna hemmet. Totalt 122 personer.

Dog där covid-19 var dominerande dödsorsak: 15 procent.

Dog, där covid-19 var bidragande dödsorsak: 70 procent.

Dog av annan orsak än covid-19: 15 procent.

Avlidna på sjukhus i Region Kronoberg. Totalt 49 personer.

Dog där covid-19 var dominerande dödsorsak: 45 procent.

Dog där covid-19 var bidragande dödsorsak: 41 procent.

Dog av annan orsak än covid-19: 14 procent.

Källa: Region Östergötland, Region Kronoberg