Innovation

Djuphavsbakterie kan städa bort tungmetaller

En särskild bakterieart som lever i sediment på Stilla havets botten, kan bli ett hjälpmedel för att städa bort tungmetaller på industritomter.

Publicerad

Professor Gejiao Wang och hans team vid kinesiska Huazhong lantbruksuniversitet har funnit att en speciell stam av Brachybacterium, stam Mn32, har effektiva egenskaper när det gäller att omvandla magnesium magnesiumoxid.

Förutom att avlägsna magnesium från omgivningen så absorberar Brachybacterium även avsevärda mängder zink och nickel. Metallerna är sådana som förekommer i vatten och jord som förorenats av utsläpp från tung industri, exempelvis stålverk.

Magnesiumoxid kan framställas kemisk och är känd för att kunna absorbera zink och nickel, men oxider som produceras av bakterien är två till gånger så effektiva.

Forskarteamet har upptäckt att kristallstrukturen hos de bakteriella magnesiumoxiderna är annorlunda än hos de kemiskt framställda.