Bygg

482 miljarder till infrastruktur

Regeringen meddelar att 482 miljarder kronor ska läggas på infrastrukturen fram till 2021. Men oppositionen ropar efter mer pengar till järnvägen.

Publicerad

Alliansens partiledare presenterade satsningarna vid Malmö central under tisdagen. Och under onsdagen meddelade infrastrukturminister Åsa Torstensson detaljerna i den nationella planen.

Av statliga medel satsar regeringen 417 miljarder kronor på infrastruktur, resterande 65 miljarder ska komma från medfinansiering, till exempel trängselskatter, vägavgifter, EU-medel och kommunala bidrag.

Framtida banavgiftsintäkter kan leda till ytterligare cirka 15 miljarder kronor. Som mest skulle alltså infrastrukturåtgärder för 497 miljarder kunna genomföras 2010–2021.

Av den statliga ramen går 217 miljarder kronor till investeringar och 184 miljarder till drift och underhåll. Av drifts- och underhållspotten går 136 miljarder till väg och 64 miljarder till järnväg.

– Vi har cirka 100 000 kilometer statlig väg i det här landet som dessa 136 miljarder ska underhålla. Vi har cirka 12 000 km spår som 64 miljarder ska underhålla, sa Åsa Torstensson på onsdagens pressträff.

Regeringens besked kommer efter att den nationella planen, som nu är trafikslagsövergripande, har lagts fast för perioden 2010–2021.

Samtidigt som alliansregeringen tillkännagav sina satsningar passade man också på att ge en känga till den förra regeringen. Den tidigare nationella planen, som den förra regeringen lade fast, uppgick till 381 miljarder kronor och var underfinansierad med 65,9 miljarder.

Läs resten av artikeln på Byggvärldens nätupplaga