Bygg

23 miljarder i nytt krispaket

Regeringen presenterade på fredagen ett stimulanspaket om sammanlagt 23 miljarder kronor för tre år.

Publicerad

Vid en presskonferens på fredagsförmiddagen presenterade de fyra partiledarna i regeringen, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund, ett stimulanspaket som ska mildra effekterna av den ekonomiska krisen i Sverige.

Sammantaget under tre år kostar åtgärdena 22,9 miljarder kronor 8,3 miljarder kronor under 2009, 8,8 miljarder kronor 2010 och 5,8 miljarder under 2011.

I paketet ingår förstärkt arbetsmarknadspolitik, sänkta arbetsgivaravgifter i nystartsjobben, satsningar på utbildning och infrastruktur samt en skattereduktion för ROT- tjänster, rapporterar TT.

Insatserna omfattar enligt regeringen sammantaget i årsgenomsnitt cirka 58.700 personer 2009, 72.000 personer 2010 och 34.100 personer 2011. Det är personer som tack vare förslagen antingen bereds möjlighet till arbete, utbildning eller annan sysselsättning.

I den förstärka arbetsmarknadspolitiken ingår ytterligare resurser till arbetsförmedlingen, som tillförs närmare 3 miljarder kronor under tre år till cochinginsatser till arbetslösa som ska förbättra matchningen.

Arbetsförmedlingen ska också öka volymerna av arbetspraktik och det införs praktisk kompetensutveckling för att upprätthålla kontakten med arbetslivet.

Nedsättningen i arbetsgivaravgiften i nystartsjobben fördubblas permanent. Regeringen kommer också att satsa på ytterligare utbildningsinsatser inom yrkeshögskola och yrkesvux.

Regeringen vill också satsa ytterligare 1 miljard kronor åren 2009 till 2011 för drift och underhåll av vägar och järnvägar.

Både pigavdrag och drängavdrag
Mot bakgrund av den kraftiga försvagningen inom byggsektorn inför regeringen ett permanent ROT-avdrag som en del av skatteavdraget för hushållstjänster.

ROT-avdraget - reparation, ombyggnad, tillbyggnad - är en stimulans för byggsektorn och kallas skämtsamt för drängavdrag som en parallell till "pigavdraget" på städmarknaden.

Subventionsgraden är 50 procent av maximalt 100.000 kronor per år och reglerna ska tillämpas från och med den 8 december 2008.

Kostnaden för ROT-avdraget beräknas till cirka 3,5 miljarder kronor per år och väntas innebära att sysselsättningen ökar med cirka 3.000 personer 2009 och cirka 3.500 personer 2010.