10 miljarder i budget ska minska utsläpp från transporter

2020-09-14 19:04  
Foto: Pontus Lundahl/TT

Industripengar till biodrivmedel, plaståtervinning och vätgasproduktion – det är några av inslagen i regeringens nya miljö- och klimatbudget.

Klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) talar om en "gamechanger". Utöver förslagen som presenteras nu har regeringen öppnat för kreditgarantier på åtskilliga miljarder för att industrin ska kunna investera "grönt".

– Det här är ett startskott för en grön rivstart, förra krisen räddades bankerna, nu räddar vi klimatet, säger Lövin.

I korthet innehåller budgeten det här (se mer detaljer längst ned i artikeln):

  • 5,4 miljarder kronor för att transportsektorns ska minska sina utsläpp. Utsläppsgränsen för miljöbilar sänks från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer.
  • 950 miljoner kronor till satsningar i industrin. Det så kallade industriklivet utvidgas till att omfatta fler sektorer som produktion av biodrivmedel och vätgas samt ny teknik för återvinning av plast. Industriklivet tilldelas 750 miljoner kronor.
  • 900 miljoner kronor för att energieffektivisera och renoverflerbostadshus.
  • 224 miljoner kronor för lokala och regionala insatser till exempel för att säkra hus och vägar inför klimatförändringar.
  • 2,2 miljarder kronor för att skydda svensk natur.

Transporter: miljöbilar och skärpt reduktionsplikt

En av de tyngsta posterna är olika satsningar på transporter; sammanlagt 5,4 miljarder kronor.

Det handlar till exempel om utökad miljöbilsbonus och skärpta krav på vad som räknas som miljöbilar, stöd till järnvägstransporter och underhåll av järnvägar, skärpta krav på inblandning av biodrivmedel för både bilar och flygplan (so presenterades redan förra veckan) samt satsningar på cykelvägnät.

Enligt Isabella Lövin ska dessa transportsatsningar sammantaget leda till att Sverige når det särskilda klimatmålet att minska utsläppen från inrikesresor med 70 procent 2030 jämfört med 2010.

Industriklivet förstärks: plaståtervinning, vätgas, biodrivmedel

Industriklivet ska enligt förslaget förstärkas och utvidgas till att omfatta exempelvis raffinaderier för återvinning av plast, framställning av vätgas och produktion av biodrivmedel.

Totalt föreslås satsningar på industrisatsningar för 950 miljoner kronor, samt statliga kreditgarantier för gröna investeringar på högst 10 miljarder kronor under 2021.

– Det är glädjande att regeringen väljer att stödja industrins konkurrenskraft genom att stimulera omställningen till fossilfrihet. Det är något som industrin efterfrågar och är redo för, och det är ett bra exempel på hur man kan hoppa till ruta tre i stället för att gå tillbaka till ruta ett, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Klimatpolitiska rådet: Detta avgör inte ensamt klimatomställningen

Ola Alterå, kanslichef på Klimatpolitiska rådet, är försiktigt positiv till budgetförslaget:

– Det syns att de har lyssnat på vår tidigare kritik genom att till exempel ge stor tyngd åt transportsektorn som är en mycket stor utmaning, och att de vill utvidga industriklivet. Det är också positivt att de nu är tydligare med att åtgärderna ska kunna följas upp och utvärderas.

Men han understryker att det inte går att säga något om den sammantagna miljöeffekten innan resten av budgetpropositionen har presenterats på måndag.

– Det här är tio miljarder av en återhämtningsbudget på 100 miljarder, och hela statsbudgeten är på ungefär 1 000 miljarder. Vår poäng är att klimatomställningen avgörs av den samlade ekonomiska politiken och näringspolitiken, inte av miljöbudgeten. Därför är det svårt att säga vilken effekt de här satsningarna får. Det avgörande är att övriga budgetposter inte går i motsatt riktning, säger Ola Alterå.

Miljö- och klimatbudget

Regeringspartierna föreslår i en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna satsningar på sammanlagt 9,7 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2021 som ska gå till grön återhämning i spåren av coronakrisen.

Förslagen spänner över både klimatåtgärder och åtgärder som ska värna den biologiska mångfalden. Till exempel:

- 5,4 miljarder kronor för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Här ingår bland annat satsningar på kollektivtrafik, järnvägstransporter, järnvägsnät, ökad inblandning av biodrivmedel för både väg- och flygtrafik samt utbyggnad av cykelvägnät. Utsläppsgränsen för miljöbilar sänks från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer.

- 950 miljoner kronor till industrisatsningar. Här ingår en förstärkning och förlängning av industriklivet, som dessutom utvidgas till att omfatta fler sektorer (exempelvis produktion av biodrivmedel och vätgas samt ny teknik för återvinning av plast). Industriklivet föreslås stärkas till nära 750 miljoner kronor. Industrin ska dessutom kunna ta del av statliga kreditgarantier för gröna investeringar på högst 10 miljarder kronor under 2021.

- 900 miljoner kronor till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.

- 224 miljoner kronor till stöd för lokalt och regionalt arbete för grön omställning. Det kan exempelvis handla om åtgärder för att säkra hus och vägar inför klimatförändringar.

- 2,2 miljarder kronor för att skydda svensk natur och bevara den biologiska mångfalden. Det handlar till exempel om att inrätta fler naturreservat, återställa viktiga naturtyper som våtmarker, skapa naturnära anställningar för skogsvård och återställning av vandringsleder, sanering av förorenade vattenområden mm.

Källa: Regeringskansliet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer