Karriär

Vittnesmål: Företag försvårar distansjobb

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan ska jobba hemifrån. Men ändå finns företag som inte ger anställda förutsättningar för det – trots att arbetet kan göras på distans. Foto: Sam Edwards
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan ska jobba hemifrån. Men ändå finns företag som inte ger anställda förutsättningar för det – trots att arbetet kan göras på distans. Foto: Sam Edwards
Emelie Törnkvist, ambassadör för näteverket Teknikkvinnor. Foto: Olivia Markström
Emelie Törnkvist, ambassadör för näteverket Teknikkvinnor. Foto: Olivia Markström

Trots rekommendationen att arbeta hemifrån finns teknikbolag där arbetsgivare förväntar sig att anställda ska vara på kontoret, vittnar anställda om.

Publicerad

Jobba hemifrån om det är möjligt. Folkhälsomyndigheten och regeringen upprepar nästan dagligen rekommendationen om distansarbete för att bromsa coronavirusets spridning på arbetsplatser och i övriga samhället.

Men nu vittnar anställda på teknikföretag om svårigheter att följa myndigheternas råd. Emelie Törnkvist är ambassadör i Norrbotten för nätverket Teknikkvinnor, som samlar kvinnor i teknikbranschen. Hon har kontaktats av ett 20-tal oroliga medlemmar som upplever att de inte ges rätt förutsättningar, eller inte uppmuntras, att jobba hemifrån – trots att deras arbetsuppgifter kan utföras på distans.

Det handlar om anställda främst på teknikkonsultbolag, men också stora industriföretag.

– Det är allt från personer som själva tillhör en riskgrupp, eller har familjemedlemmar som gör det, till anställda som vill följa rekommendationerna om att arbeta hemifrån och ta sitt ansvar för att minska smittspridningen men där arbetsgivaren vill att de ska vara på kontoret, säger Emelie Törnkvist.

Alla möten hålls på kontoret

I de aktuella fallen har arbetsgivarna, med något undantag, inte förbjudit sina anställda att jobba hemifrån. Distansarbete försvåras dock av att chefer och övriga medarbetare är på plats på kontoret och håller alla möten där.

– Har man inte digitala möten i arbetsgrupperna blir det ju svårt att jobba hemifrån. När alla andra är på plats blir det också ett slags grupptryck att komma till kontoret.

Anställda har också vittnat om fysiska kundmöten med ett stort antal personer närvarande. Det har också förekommit att förkylda och hostande kollegor kommit till kontoret.

– När de har pratat om sin oro med chefer har de inte fått gehör. De säger också att relationer med cheferna blir förstörda, men framför allt är det många som vittnar om att de kommer söka nytt jobb när pandemin är över. De känner inte längre förtroende för sin arbetsgivare, säger Emelie Törnkvist.

Frågor om arbetsgivarens ansvar vid hemarbete

Underlaget är för litet för att dra slutsatser om hur vanligt förekommande den här situationen är i teknikbranschen.

På fackförbundet Sveriges Ingenjörer ser man i dagsläget inget stort inflöde av ärenden som berör medlemmars svårigheter att få jobba hemifrån. Däremot hör många ingenjörer av sig med frågor om arbetsgivarens ansvar när de jobbar i hemmet.

– Vi får också frågor från medlemmar som inte kan jobba hemifrån, exempelvis anställda på labb, hur man ska förhålla sig till risk för smittspridning men också andra säkerhetsfrågor, säger Magnus Skagerfält, sakkunnig i arbetsmiljö på Sveriges Ingenjörer.

Hans råd till oroliga anställda som bedömer att de kan jobba hemifrån, men av olika anledningar inte uppmuntras att göra det, är att kontakta sin fackliga organisation eller sitt lokala skyddsombud.

– Skyddsombudet kan i första hand samverka med arbetsgivaren om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skyddsombudet kan även lyfta frågan med Arbetsmiljöverket för att få ett myndighetsbeslut.

Av hänsyn till de anställdas önskan om anonymitet väljer Ny Teknik att inte publicera namnen på de företag som inte uppmuntrar medarbetare att jobba hemifrån.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Alla verksamheter i Sverige ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Här ingår att företag ska underlätta för anställda att arbeta hemifrån i den mån det går, stödja medarbetare som stannar hemma på grund av sjukdom samt anpassa arbetsplatsen så att personalen inte riskerar att utsättas för smitta.

Arbetsgivare ska också se till att det är möjligt att hålla avstånd i lokaler.

Arbetsplatser omfattas inte av begränsningen av antalet deltagare som gäller för allmänna sammankomster, men bör ändå tänka på att minimera aktiviteter som samlar många personer.

"En rekommendation är varken bindande eller kopplad till en bindande regel (till skillnad från ett allmänt råd). Däremot bygger en rekommendation på all den kunskap som finns inom ett visst ämne. Det är därför en god idé att följa en rekommendation som kommer från en myndighet."

Källa: Folkhälsomyndigheten