Karriär

Kronraset gynnar ingenjörer

Den rekordlåga kronkursen gör svenska ingenjörskonsulter allt hetare på världsmarknaden. De stora konsultföretagen märker redan av trenden - det köps mera svenskt.

Publicerad

Det senaste året har den svenska kronan fallit med 30 procent mot dollarn och över 20 procent mot euron. Enligt Riksbanken kan den lägre kronkursen bli varaktig.

Ny Teknik har pratat med ett tiotal konsultföretag, och nästan alla ser en större efterfrågan på tjänster från Sverige.

Tydligast är trenden inom it.

Ett av de största it-konsultbolagen är Capgemini med 90 000 anställda i hela världen. Jan-Erik Karlsson, vd för svenska Capgemini, ser klart positiva effekter av den fallande kronan.

- Vi i Sverige har fått en bättre position i koncernen, det blir attraktivare att lägga uppdrag här, säger han.

- Det blir också mycket enklare att placera svenska konsulter på uppdrag i de nordiska länderna och euroområdet. Det leder till fler ingenjörsjobb i Sverige.

Svenska Capgemini har 1 200 anställda i Sverige, 200 i Indien och ett hundratal underkonsulter. Företaget anställer fortfarande, även om man är mer återhållsam än tidigare.

Även it-konsultföretaget Logica drar nytta av kronfallet.

- Vi är billiga, särskilt gentemot Norge, och vi skeppar betydligt fler konsulter till andra nordiska länder än för sex månader sedan, säger Åke Sätterström, marknads- och säljchef för Logicas svenska del, tidigare WM-data.

Löneläget i Norge är sedan tidigare högre än i Sverige, och det förstärks av att norska kronan stigit cirka 10 procent det senaste året. Danska kronan har följt euron, och ökat med 20 procent.

Åke Sätterström framhåller dock att antalet konsulter som "skeppats" till grannländerna, kanske ett hundratal, är en liten del av Logicas 5 500 anställda i Sverige.

Flera teknikkonsulter försöker också aktivt dra nytta av kursraset.

- I vissa offerter som vi har ute nu ser vi en fördel i att kunna nyttja personal i både Tyskland och Sverige, säger Anders Atterling, som är ansvarig för investerarrelationer hos teknikutvecklingskonsulten Semcon.

- Eftersom vi har övertalighet i Sverige skulle vi kunna utföra delar av tyska projekt här.

Mellan tummen och pekfingret räknar Semcon med att en ingenjörstimme i Tyskland i dag är cirka 20 procent dyrare än en likvärdig svensk timme.

- Vi har räknat tidigare med att det har varit upp till 10 procent billigare i Sverige och nu gör valutan att det blir ytterligare ett antal procentenheter, säger Anders Atterling.

Kronkursen har även betydelse för var de svenska storföretagen lägger sin FoU eller köper konsultuppdrag.

- Men FoU är inte något man enkelt flyttar runt mellan olika länder, så en valutaförändring måste vara tämligen bestående för att få genomslag, säger Ericssons forskningschef Håkan Eriksson.

Låga löner för svenska ingenjörer

Sveriges Ingenjörer saknar aktuell jämförande lönestatistik för ingenjörer i olika länder.

Enligt Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, har de svenska ingenjörsjobben länge varit lågt värderade, jämfört med omvärlden.

- Det har varit väldigt tydligt när vi har jämfört lönekostnaderna på Saab med övriga GM. Det har accentuerats av valutafallet.