Försvaret tolkade ja som nej

2011-08-08 09:55  

Han sades upp trots civilingenjörs- och pilotutbildning och lång erfarenhet. Och trots att han sagt sig vara positiv till obligatorisk utlandstjänstgöring. Han hade bara begärt att få veta mer om villkoren.

När de politiska målen för försvaret ändrades, beslutade ledningen för Försvarsmakten att det inte längre skulle vara frivilligt att delta i insatser utanför Sveriges gränser.

Under sommaren 2010 fick de anställda ett dokument där de fick välja mellan två alternativ. De kunde antingen välja:
”Ja, undertecknad ansöker härmed om att ändra villkoren i min nuvarande anställning till att även innefatta internationell arbetsskyldighet. Jag är medveten om att ovanstående ändring av villkoren i övrigt sker med oförändrade anställningsvillkor”. Eller: ”Nej, undertecknad accepterar inte att ändra villkoren i min nuvarande anställning till att även innefatta internationell arbetsskyldighet. Jag är medveten om att jag därmed riskerar uppsägning på grund av arbetsbrist”.

Den nu uppsagde medlemmen i Sveriges Ingenjörer kryssade för ja-alternativet. Till dokumentet fogade han en skrivelse där han talade om att han är för utlandstjänstgöring, även obligatorisk sådan, men att det fanns alltför många oklarheter i vilka villkor som skulle gälla under sådana insatser förutom skyldigheten att tjänstgöra. Efteråt hörde han sig för hos personalavdelningen och försäkrades då om att hans svar skulle tolkas som ett ja.

I slutet av november 2010 när han befann sig i Holland under den sista av tre utbildningstillfällen för den planerade tjänstgöringen i Utlandsstyrkan fick han i ett sms från personaldirektören veta att han skulle sägas upp och att utbildningen omedelbart skulle avbrytas. Den skriftliga uppsägningen från tillsvidaretjänsten han haft sedan 1991 angav arbetsbrist som orsak. Efter ytterligare en vecka sades han upp även från visstidsanställningen i Utlandsstyrkan på grund av arbetsbrist.

Därefter har han sagt upp sig själv då han fått en ny anställning hos en annan arbetsgivare. Saco-S genom Sveriges Ingenjörer stämmer staten genom Försvarsmakten till Arbetsdomstolen och kräver 100 000 plus 60 000 kronor i allmänt skadestånd till honom.

Försvarsmakten hade inte rätt att tolka informationen från honom som att han skulle motsätta sig utlandstjänstgöring, skriver ombudet Sveriges Ingenjörers förbundsjurist Heléne Robson. Det var därför inte fråga om arbetsbrist. Att vilja veta vilka andra anställningsvillkor som gäller vid obligatorisk utlandstjänstgöring måste anses befogat och kan inte vara grund för uppsägning, menar hon vidare. Hon förvånas över Försvarsmaktens ”rigida och fyrkantiga förhållningssätt” och tillägger: Det kommer inte att bli lätt att ersätta den uppsagde med tanke på hans specialistkompetens; civilingenjörsutbildning, pilotutbildning och lång erfarenhet.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer