Karriär

Forskare: Därför mobbar chefen sina bästa anställda

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Vissa chefer kan känna sig hotade av starka medarbetare, vilket i sin tur ofta leder till mobbning. Det visar en ny studie från Wake Forest University School of Business i USA.

Publicerad

Tidigare studier visar att omotiverade och lågpresterande medarbetare ofta hamnar i skottelden från frustrerade chefer. Men enligt nya forskarrön kan även högpresterande medarbetare bli utsatta för mobbning om deras chefer känner sig hotade av deras insatser på jobbet.

Detta handlar framför allt chefer med höga värden för social dominansorientering (sdo), en term som används inom psykologi för att mäta hur socialt dominanta personer är.

Människor med höga sdo-värden beskrivs ofta som drivna, maktlystna och tuffa, och tenderar vilja att bibehålla – och gärna förstärka – strukturer och hierarkier på arbetsplatserna.

Läs mer:

Dessa personlighetsdrag gör det svårt att acceptera att en anställd, som alltså har en ”lägre” status på arbetsplatsen, plötsligt börjar klättra på den sociala stegen. När det sker kan chefer med höga sdo-värden exempelvis börja håna de högpresterande medarbetarna inför andra kollegor, ljuga eller anklaga dem för inkompetens samt ta åt sig äran för utfört arbete, skriver Harvard Business Review.

Studien från Wake Forest University School of Business innehåller tre förslag på hur man kan motverka den här sortens problematik på en arbetsplats:

  • Företag bör överväga att börja mäta sdo-värdena hos de chefer som finns inom organisationen.
  • Se till att skapa incitament inom organisationen som uppmuntrar chefer att stötta högpresterande medarbetare, snarare än att motarbeta dem.
  • Ta fram tydliga regler om hur drivna och duktiga medarbetare ska behandlas. Personer med höga sdo-värden respekterar dem med högre status än de själva inom företaget, vilket gör dem mer mottagliga för nya riktlinjer om de kommer från högsta ledningen.

Gilla Ingenjörskarriär på Facebook!