Karriär

För dig som vill bli chef

Foto: Alamy
Foto: Alamy

GUIDE. Att vara chef kan vara en spännande och utmanande uppgift! Om du är beredd att satsa och gör målmedvetna och systematiska förberedelser så är chansen stor att du lyckas i rollen som chef.

Publicerad

Beslutet

När du bestämt dig för att satsa på ett arbete med chefsansvar så måste du förbereda dig på olika sätt. För att lyckas som chef behöver du vara medveten om vad rollen kan innebära. Reflektera över varför du vill bli chef, vad du vill åstadkomma och om du har ett uppriktigt intresse av att leda människor.

Gå metodiskt till väga

Ta reda på om någon chefstjänst kommer att utlysas inom rimlig tid på din arbetsplats. Berätta i så fall för din arbetsgivare om dina chefsplaner och beskriv på vilket sätt dina erfarenheter och din utbildning gör dig lämplig som chef. Om det inte finns några möjligheter att söka en chefstjänst internt så börja med att lägga ut ditt CV på olika rekryteringssajter.

När du söker arbete via annons

Läs annonsen noggrant, vad uttrycker den? Utgå från annonsens formuleringar och ordval när du skriver din ansökan.

När du kommit på intervju, var noga med att ta reda på vad arbetsgivaren söker för chefsprofil. Ställ frågor kring ansvar, befogenheter och vilka förväntningar de har på den nya medarbetaren. Överväg sedan noga om detta är jobbet du verkligen vill ha.

Säg ja till ledande ansvar

Visa intresse för och säg ja när tillfälle ges att få ett uppdrag med arbetsledande ansvar. En projektledarroll ger dig ledarerfarenhet, möjlighet att visa vad du kan och en chans att verkligen känna efter om du är bekväm i en ledande roll.

Utbilda dig

Förbered dig för chefsrollen och bygg upp din kompetens genom att exempelvis:

- läsa böcker om ledarskap

- besöka relevanta branschmässor och gå på seminarier

- gå en UGL- utbildning (Utveckling av Grupp och Ledare) eller motsvarande

- Använd ditt nätverk för att bolla dina chefs- och karriärtankar

- Skaffa dig en mentor som kan stötta dig i din resa mot ditt första chefsjobb

Be om återkoppling

Reflektera själv över hur du interagerar med andra och be om återkoppling från kollegor och vänner. Fundera också över vilka sidor hos dig själv som är en tillgång i en framtida chefsroll och vilka egenskaper eller tankemönster hos dig själv som du behöver arbeta med.

Om du har möjlighet att skaffa en mentor/chefscoach så kan det vara till ovärderlig hjälp när du jobbar på att komma in i en ledarroll.

Chefsyrkets olika sidor

För många är det ett karriärsteg att kliva in i en chefsroll, men det är också viktigt att ha i åtanke vad det kan innebära på gott och på ont. Det bästa med chefskapet är möjligheten att påverka, organisera och effektivisera en verksamhet. Baksidan kan vara långa arbetsdagar, en hel del stress och mycket administration.

Checklista för dig som vill bli chef

När du bestämt dig för att bli chef finns det flera vägar att uppnå målet. Ingenjörskarriärs checklista här nedanför kan ge råd på vägen.

Checklista

Lägg upp ditt CV på lämpliga rekryteringssajter och se till att alltid hålla det uppdaterat.

Berätta för din arbetsgivare att du söker chefsjobb internt. Tala om varför du vill bli chef och vad du kan bidra med i den rollen.

Visa intresse för och säg ja till arbetsuppgifter som kan ge dig projekt- och arbetsledande ansvar, det ger dig god träning i ledarrollen och är en utmärkt möjlighet att visa vad du kan.

Bygg upp din chefskunskap. Gå utbildningar, läs ledarskapsböcker, delta i chefsseminarier och workshops.

Studera ledarförebilder, både positiva och negativa, låt dig inspireras av det som är bra men skapa en egen ledarstil.

Skaffa dig ett kontaktnät av personer som kan hjälpa dig på vägen mot ett chefskap. Kanske kan någon av dem bli din personliga mentor.

Besök rekryteringsmässor och se till att vara väl förberedd inför kontakter med rekryterare och företagsrepresentanter.

Använd ditt nätverk och välj ut de som du tror kan hjälpa och stötta dig att ta dig vidare i din karriär. De kanske själva har chefserfarenhet och kan berätta hur de gick tillväga när de sökte chefsjobb.

Be om feedback från personer i ditt nätverk, om hur de upplever dina styrkor och svagheter. På så sätt ökar du din kunskap om vad du kan förbättra inför kommande chefs- och ledaruppdrag.