Blivande ingenjörens sätt att hälsa blir rättsfall

Kvinnan är sunni-muslim och vill på grund av sin religion inte hälsa på män genom att skaka hand med dem. Hon hälsar i stället genom att hålla en hand mot hjärtat och buga. Foto: Jörgen Appelgren

Den blivande civilingenjören skakar av religiösa skäl inte hand. Nu har det blivit ett rättsfall som drivs av Unionen.

”Sättet att hälsa bör i sig inte ha betydelse för hur en anställd kan utföra sina arbetsuppgifter. Däremot kan arbetsuppgifterna ibland ställa krav på kroppskontakt och då är det de omständigheterna som är avgörande”, skriver Martin Wästfelt, chefsjurist för Unionen i Sydsvenskan.

Han skriver debattartikeln med anledning av den diskussion som uppstått i samband med att Unionen företräder en medlem i ett diskrimineringsärende. Unionen har, som Ingenjörskarriärs systertidning Lag & Avtal tidigare berättat, stämt arbetsgivaren inför Arbetsdomstolen, AD.

Kvinnan var anställd på ett uthyrningsföretag när hon fick vikariat som lärare på en friskola i Skåne. Rektorn avslutade uppdraget och skickade hem henne efter att hon på grund av sin religion inte ville skaka hand med två manliga anställda. Hon hälsade i stället genom att hålla en hand mot hjärtat och buga.

Lärarvikarien studerar själv till civilingenjör på universitetet och kände sig både kränkt och orolig för sitt framtida yrkesliv. Diskriminering, ansåg Unionen om uppdraget som upphörde - och stämde skolan till Arbetsdomstolen.

Bassam Al-Baghdady, journalist och integrationscoach, anser i Sydsvenskan att Unionen gör sig skyldig till diskriminering av kvinnans kollegor och arbetsplats genom att företräda henne.

Generellt menar Unionen att en arbetsgivare ska ställa rätt krav vid rekrytering eller inhyrning:

”Arbetsuppgifternas karaktär spelar en viktig roll. Varje enskilt fall måste bedömas för sig utifrån svensk lagstiftning. Utgångspunkten för arbetsgivaren måste vara att förhindra diskriminering så långt det är möjligt. Det kan ske på många sätt, bland annat genom att försöka hitta alternativa lösningar. Unionen bedömer varje enskilt fall utifrån svensk lagstiftning, bland annat den som gäller diskriminering. Arbetsuppgifternas karaktär spelar en viktig roll” skriver Martin Wästfelt och fortsätter:

”Vi kan dock, till skillnad från Bassam Al-Baghdady, inte gå in på exakt vilka arbetsuppgifter, eller arbetsplatser som kräver kroppskontakt. Det är inte vår uppgift som fackförbund. Det lämnar vi till Arbetsdomstolen att avgöra. Vad vi kommer göra är att fortsätta att stå upp för våra medlemmar och driva deras ärenden.”

I Arbetsdomstolen kräver Unionen att friskolan betalar 120 000 kronor i diskrimineringsersättning till den blivande civilingenjören.

Tiina Moilanen Demargne

Ann Norrby

Mer om: Diskriminering

Debatt