Swetox-chefen: Det här är en ball miljö

2014-08-26 06:37  

Ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentrum om kemikalier har bildats i Astra Zenecas gamla laboratorium utanför Södertälje. För chefen Åke Bergman är det en dröm som blir sann. <br/> – Jag har inte haft så här kul på länge, säger han.

Det nya forskningscentrumet Swetox är inrymt i en anonym byggnad, omgiven av taggtrådsförsedda stängsel. Endast en papperslapp visar var ingången finns.

Men på insidan finns stora laborationslokaler och mängder av utrustning som har övertagits från Astra ­Zeneca. Åke Bergman låter som ett barn på julafton när han visar runt bland mikroskop, masspektrometrar och dragskåp.

– Det är dyra grejer det här, säger han och klappar på en av masspektrometrarna.

Långt innan Astra Zeneca meddelade att det toxikologiska laboratoriet utanför Södertälje skulle läggas ner hade Åke Bergman börjat fundera på en tvärvetenskaplig verksamhet likt den Swetox nu ska bedriva. En av slutsatserna i förra årets FN-rapport om hormonstörande ämnen, som han ­koordinerade, var just att mer tvär­vetenskaplig forskning behövs om människors hälsa ska kunna skyddas i framtiden.

Hormonstörande ämnen är, jämte ­nanosäkerhet och hälso- och miljö­­effekter av läkemedel, ett av fokus­områdena för Swetox framtida forskning. Och där finns mycket kvar att göra, enligt Åke Bergman:

– Forskarna tittar på könshormoner, sköldkörtelhormoner och de hormoner som fungerar via binjuren, men sedan finns det 47 hormonsystem till som knappast någon har börjat titta på än, om de har fått negativa effekter, säger han.

I det ljusa fikarummet vittnar en plansch om visionen för Swetox: ”En kemikaliesäker värld”. Men frågan är om det målet någonsin kommer att nås, funderar Swetoxchefen.

– Det handlar om att ta bort värstingarna, säger han.

Åke Bergman är uppvuxen i Broaryd i sydvästra Småland och en svag dialekt hörs fortfarande. Han intresserade sig tidigt för natur och miljö och doktorerade inom organisk kemi. Då var han med om att upptäcka en ny typ av nedbrytningsprodukter från DDT och PCB, metylsulfoner, som han fortfarande räknar som sin största vetenskapliga prestation.

Det som driver honom är en vilja att rädda världen.

– Vi vet att det finns en lång rad hälso- och miljöeffekter av kemikalier som man över huvud taget inte känner till. Det är en sådan mängd att jag inte kommer att hinna undersöka alla. Jag har mer och mer bråttom, ­säger han.

Åke Bergman retar sig på att flera länder satsar stora summor på att forskare ska försöka ta reda på vilka kemikalier som finns i olika varor på grund av att tillverkningsindustrin, som sitter inne med informationen, hänvisar till affärssekretess.

– Jag håller på att bli galen. Hur mycket pengar ska staten spendera på att vi ska leka detektiver? Vi forskare måste veta vilka kemikalier som används i vilka produkter så att vi kan dimensionera problemet och forska runt ämnen som barn eller kvinnor i barnafödande ålder kommer att utsättas för.

Han upprörs också över hemlighetsmakeriet kring så kallad fracking, som innebär att skiffergas utvinns med hjälp av kemikalier som sprutas in i berggrunden.

– Där används upp till 700 olika kemiska ämnen, men vilka de är håller företagen hemligt. Det är en full­ständigt barock situation, säger han.

Åke Bergman tycker att försiktighetsprincipen borde användas när det ­gäller kemikalier i samhället och jämför med vulkanutbrottet på Island 2010. Då stängdes flygtrafiken på grund av risken för motorerna.

– Det var försiktighetsprincipen. När det gäller kemikalier bör vi vara synnerligen försiktiga med bisfenol A, men det tycks vara för svårt. Försiktighetsprincipen används inte för att ­reglera kemikalier och det är anmärkningsvärt.

Han tycker också att det är ett ­systemfel att risker med nya kemi­kalier inte utvärderas ordentligt innan de släpps ut på marknaden.

– I dag betraktas kemikalier som ofarliga tills de har visats vara farliga, säger han.

I dagens kemikaliesamhälle utsätts vi för mängder av kemikalier varje dag. Frågan är hur Åke Bergman själv lever i sin vardag?

– Jag väljer ekologisk mat för att ­minimera exponeringen av bekämpningsmedel. Jag kollade noga att vår nya soffa inte innehåller bromerade flamskyddsmedel, jag kör biogasbil och jag skulle aldrig köpa antibakteriellt behandlade kläder, säger han.

Lagar japanskt

Namn: Åke Bergman.

Titel: Professor i miljökemi.

Anställning: 20 procent vid Stockholms universitet, 80 procent vid Swetox.

Bor: I Täby.

Familj: Hustru, två vuxna barn, fyra barnbarn.

Ålder: 64 år.

Tankar om ­pensionering: ”Det blir säkert bra någon gång.”

Fritidsintressen: ”Min tyska kanalbåt från 1970.”

Dold talang: ”Jag kan laga ­japansk mat.”

Beskriver sig själv: ”Glad, ­målinriktad och engagerad.”

Aktuell: Ny chef för Swetox.

Elva universitet bakom Swetox

  • Swetox är ett nybildat forskningscentrum om ­kemikalier och deras på­verkan på hälsa och miljö.
  • Elva universitet står bakom satsningen, men den organisatoriska hemvisten är Karolinska institutet.
  • Verksamheten ska omfatta grundläggande forskning, uppdragsforskning och utbildning.
  • Laborationerna väntas komma igång under hösten.
  • 20–25 personer kommer att arbeta vid centrumet.

Linda Nohrstedt

Mer om: Swetox

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer