Nytt miljögift förstör levern

2001-06-20 13:00  
Nu varnar världens forskare för ett nytt organiskt miljögift, PFOS.

- Råttor och möss som äter PFOS får förstorad lever och djuren minskar i vikt. Om djuren äter systerämnet PFOA under lång tid får de cancer i levern. Sannolikt gäller detsamma för PFOS. Det säger Joe DePierre, professor i biokemi vid Stockholms universitet. Han forskar på de mekanismer som framkallar levercancer hos möss och råttor.

PFOS, perfluoroktansulfonat, är inte något nytt ämne. Det, och andra fluorerade ämnen har använts i industrin sedan 1950-talet. Vatten- och fettavvisande, temperaturtåliga och oerhört stabila passar de perfekt i allt från brandskum, papper och textilier till medel som används vid bearbetning av metaller. Men den stabila kemiska strukturen slår tillbaka nu när ämnet hittats i naturen och djurförsök visat på cancerrisker. Plötsligt står västvärlden inför ett nytt miljögift som är ännu svårare att bryta ner än PCB och DDT.

Det var när forskare vid universitet i Michigan, USA, fick tillgång till en ny analysmetod som sanningen uppdagades. 2 000 blod- eller vävnadsprover från däggdjur, fåglar, fiskar och kräldjur innehöll samtliga PFOS. Högst halter fann forskarna i djur nära stadsbebyggelse. Det var väntat eftersom det är där utsläppskällorna finns. Men även djur på avlägsna platser, till exempel Arktis, innehöll kemikalien. De högsta halterna, 6 ppm (miljondelar) uppmättes i nordamerikansk mink och örn. Även en säl från Östersjön hade höga halter av ämnet i blodet. Hos människor har halter på runt 2 ppm uppmätts.

- Jag skulle oroa mig för värden på 6 ppm och över, säger Joe DePierre.

- I våra studier får djuren antingen 10 ppm eller 100 ppm PFOA eller PFOS i 4 till 5 dagar. Om djuren äter PFOA under en lång tid får de cancer i levern. De klarar inte doser över 100 ppm, utan slutar ta hand om sin päls och tappar aptiten. Till slut dör de.

- Vi har inte gjort långtidsstudier med PFOS. Men sannolikt orsakar även PFOS levercancer. Ämnet ger många andra effekter som även PFOA orsakar.

Joe DePierres teorier har bekräftats av en forskargrupp vid universitetet i Michigan. Deras råttor fick cancer när de åt PFOS under en lång tid.

Det är framför allt mekanismerna bakom fluorämnenas effekter som Joe DePierre försöker förstå. En fråga är varför levercellerna utvecklar cancer.

- Att giftiga ämnen orsakar cancer just i levern är inte så konstigt. Levern är kroppens reningsverk och har till uppgift att ta hand om giftiga ämnen och göra dem vattenlösliga så att de kan transporteras ut via urinen.

Men ämnen som PFOS och PFOA rår inte levern på, eftersom de är så svåra att bryta ner. De stannar kvar i levern och lagras så småningom i kroppens fettvävnad på samma sätt som andra organiska miljögifter.

- Till skillnad från andra organiska gifter orsakar PFOA cancer utan att skada cellernas DNA, vilket är det som vanligtvis orsakar cancer.

Både PFOA och PFOS liknar naturliga fettsyror som fungerar som informatörer åt cellerna. Fettsyrorna binder till receptorer i levercellernas cellkärna och signalerar till cellen att utföra olika uppgifter. Troligtvis binder PFOS och PFOA till receptorerna och påverkar på så sätt levercellernas funktion.

- PFOA ökar leverns nedbrytning av fett. En hypotes till varför cancer uppstår är att den väteperoxid som bildas när fett bryts ner i levercellerna har att göra med cancerbildningen, säger Joe DePierre.

En annan hypotes är att cancer bildas för att cellerna inte längre kan samarbeta med varandra. Forskargruppen i Michigan har nämligen sett att kommunikationen mellan cellerna störs.

- Om fluorerade ämnen kan orsaka levercancer hos människor återstår att se, säger DePierre.

- Först måste vi förstå de bakomliggande molekylära mekanismerna till varför cancer uppstår hos möss och råttor.

Han menar att det är viktigt vara sansad när man pratar om effekter av miljögifter.

- Det finns skäl att tro att nästan alla fettlösliga kroppsfrämmande kemikalier kan vara cancerframkallande i tillräckligt höga doser. Frågan är bara hur cancerframkallande och i vilka doser. Olika arter reagerar också olika på olika gifter. Man vet tillräckligt mycket för att man ska forska vidare om PFOS, men det är inte dags för några larmrapporter.

Myndigheter världen över tycker emellertid att de rapporterna hittills räcker för att ta PFOS på allvar. I Sverige har Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen initierat en utredning om ämnet. Utredningen, som utförs av Institutet för tillämpad miljöforskning (ITM), är en del av ett internationellt samarbete på initiativ av OECD. Uppdraget går ut på att kartlägga kemikaliens spridningsvägar och se vilka halter som nått ut i miljön.

- PFOS har ett brett användningsområde och vi undersöker vilka industrier som använder den i sin produktion. Halter mäts i fisk, sediment och vattenprover från framför allt Stockholmstrakten. Vi undersöker också reningsverk och deponier, säger Ulf Järnberg på ITM. I början av nästa år beräknar ITM ha en god bild av PFOS i Sverige.


Katarina Nordström

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer