Dom ger hopp om europeiskt patent

2015-05-22 14:14  

Ett europeiskt patent som direkt skyddar uppfinningen i 25 EU-länder. Det är tanken med det samarbete som 25 länder i Europa har inlett. En dom från Europadomstolen ger hopp om att ett enhetligt patentskydd ska bli verklighet nästa år.

Det är dyrt och krångligt att patentskydda en uppfinning i flera länder i Europa. I dagsläget måste uppfinnare först ansöka om patent, få det godkänt och sedan gå vidare med processen i varje enskilt land där han eller hon vill att patentet ska gälla.

- I dagens system blir det bland annat väldigt höga översättningskostnader, säger Stina Lilja, pressansvarig på PRV, Patent- och registreringsverket.

Därför har 25 EU-länder tagit initiativ till ett samarbete för att skapa ett enhetligt patentsystem. Men Spanien överklagade de två förordningar som lägger fast ramarna för samarbetet till Europadomstolen, bland annat att för att landet ansåg att det spanska språket skulle diskrimineras i patentsystemet.

Europadomstolen beslutade dock nyligen att avslå Spaniens överklagan. Därmed kan de 25 länderna gå vidare med patentsamarbetet. Förhoppningen är att det enhetliga systemet ska vara på plats 2016.

- Diskussionerna om vilka avgifter som ska gälla är inte riktigt klara ännu. Inte heller de nya domstolar som ska vara överprövningsorgan i patentsystemet är färdiga än, säger Susanne Ås Sivborg, PRV:s generaldirektör.

PRV ser domen från Europadomstolen som ett viktigt steg på vägen mot ett enhetligt patentsystem i Europa, något som man tror framför allt kommer att gynna små och medelstora företag.

- Det är väldigt viktigt för Sverige och svenska företag. Det kommer att bli enklare och billigare att få ett patent giltigt i 25 länder och svenska uppfinnare får bättre konkurrensmöjligheter på den europeiska marknaden, säger Susanne Ås Sivborg.

När det enhetliga systemet är på plats kommer uppfinnaren bara att behöva betala en avgift för att få skydd i 25 länder, i stället för de 25 avgifter som krävs i dag. Om det godkända patentet är på engelska behöver inte ansökan översättas till mer än ett EU-språk.

- Det blir totalt sett mycket billigare än i dag, även om vi inte vet exakt hur mycket än, säger Susanne Ås Sivborg.

De fyra EU-länder som står helt eller delvis utanför patentsamarbetet är Spanien, Kroatien, Italien och Polen.

 

Gilla Ny Teknik på Facebook

 

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt