Cancerämnen i matförpackningar

2001-08-29 13:00  
Höga halter av cancerframkallande ämnen har hittats i matförpackningar. Vissa plastförpackningar utsöndrar hundra gånger mer farliga ämnen än tillåtet.

Den danske tidningen Børsens Nyhedsmagasin har undersökt plastförpackningarna till en rad vanliga livsmedel. Resultaten visar att det finns stora mängder så kallade aromatiska aminer i förpackningar för ost, kött och godis. Plasten kring en italiensk mozarellaost är värst i undersökningen; vid analysen fann man halter hundra gånger över gällande gränsvärde. Troligen finns de cancerframkallande ämnena också i de förpackade matvarorna.

Vissa aromatiska aminer är ofarliga och finns naturligt i maten. Men andra är direkt cancer- eller allergiframkallande. De farliga aromatiska aminerna finns främst i färg och lim, och troligen kommer ämnena i undersökningen från det polyuretanlim som fäster ihop förpackningens olika plastfolier till ett laminat.

De aromatiska aminerna kan vara mycket hälsofarliga, och många av dem klassas som cancerframkallande av WHO.

I undersökningen har Børsens Nyhedsmagasin valt ut ett femtiotal livsmedel som är vanliga i dagligvaruhandeln. Gemensamt för matvarorna är att de packats i plastförpackningar bestående av flera, laminerade plastskikt. Bland varorna finns ost, kakor, skinka, glass, choklad, grönsaker med mera. De flesta av dem är tillverkade och packade i Europa.

De skadliga ämnena i plastförpackningen har sedan mätts på följande sätt: Först har en liten plastpåse gjorts av förpackningsmaterialet. Påsen har därefter fyllts med hundra milliliter vatten med tre procent ättiksyra. Vätskan har sedan värmts upp till sjuttio grader under två timmar, varefter den har kylts ned till rumstemperatur. Extraktet, som ska simulera livsmedlet, har därefter skickats till ett laboratorium för analys.

Steins Laboratorium i Danmark, som utfört analyserna av de fyrtioåtta extrakten, är ackrediterat för bland annat livsmedelanalyser. I fyrtio av proverna visade sig halterna av aromatiska aminer vara fem gånger högre än gränsvärdet, eller mer. Åtta av tio förpackningar höll alltså inte måttet.

De gällande gränsvärdet (0,2 mikrogram per 100 milliliter) är så lågt att ämnena knappt kan detekteras med vanliga mätmetoder. Förslag till nytt EU-gränsvärde för aromatiska aminer är satt tre gånger högre för att industrin enkelt ska kunna mäta dem.

Det danska livsmedelsverket, Fødevaredirektoratet, togs på sängen av uppgifterna. Där är man dock skeptisk till undersökningen, och ifrågasätter om analyserna är korrekt utförda. Nu begär det danska livsmedelsverket in all dokumentation kring undersökningen, och tidigarelägger en planerad kartläggning av plastförpackningarna och företagen i branschen.

Det danska labbet som gjort analyserna, Steins Laboratorium, har reagerat på uppståndelsen kring undersökningen. Företaget reserverar sig nu för att man inte haft fullständig kontroll över hela provtagningen. De preliminära resultaten kan inte användas som bevis för att förpackningarna släpper ut aromatiska aminer till livsmedlen, menar laboratoriet.

I Sverige har inga liknande undersökningar gjorts, berättar Kettil Svensson, toxikolog på svenska Livsmedelsverket.

- Vi har uppmätt små mängder i enstaka prover. Och en färsk norsk undersökning visar ingenting.

- Det är svårt att uttala sig om den danska undersökningen innan vi vet vad man mätt, och hur. Hoppas bara att det inte är så mycket aromatiska aminer som den visar, säger Kettil Svensson.

Resultaten tyder dock på att det kan finnas problem med den här typen av förpackningar. Kettil Svensson menar att det krävs en bättre koll på användningen av polyuretan:

- Man måste vara observant på att isocyanaterna från limmet bildar aromatiska aminer.

Nytillverkat plastlaminat innehåller alltid förhöjda värden av aromatiska aminer. För att plasten ska få användas för livsmedel krävs att materialet är ordentligt genomhärdat, vilket kan ta flera veckor.

På svenska Normpack, som arbetar med produktsäkerhet för livsmedelsförpackningar, är man mycket skeptisk till den danska undersökningen. Kristina Salmén, som är kemist på Normpack, är mycket förvånad över de danska resultaten. Hon menar att all plastlaminat kontrolleras noga vid tillverkningen, innan det används inom livsmedelsindustrin. Åtminstone det som tillverkas av Normpacks medlemsföretag.

- Jag vet att industrin följer lagstiftningen mycket noga, säger Kristina Salmén.

Bertil Nilsson på Superfos Packaging tar dock rapporten på stort allvar. Hans företag tillverkar förpackningsplast till livsmedelsindustrin, dock inte den typen av laminerad plast som undersökningen omfattar.

- Vi kommer att ta upp den danska undersökningen på nästa tekniska möte i Normpack, säger Bertil Nilsson.

Anders Wallerius

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt