Mentor ger kortare väg till jobbet i Sverige

2016-06-27 09:25

I projektet Teknikvägen är svenska ingenjörer mentorer åt nyanlända kolleger. För Yousef Mousselly har projektet lett till praktikplats.

För en dryg vecka sedan avslutades mentorsprogrammet Teknikvägen. I programmet har ingenjörer som är etablerade på den svenska arbetsmarknaden - och medlemmar i Sveriges Ingenjörer - agerat mentorer åt nyanlända kolleger.

– Det är viktigt att se hur det fungerar på svenska arbetsplatserna. Att man går och fikar, att man kan ta upp frågor en och en, hur de sociala koderna fungerar, säger Anna Senften, en av projektledarna.

De 20 mentorsparen har matchats ihop utifrån bland annat sina yrkesområden och deltagit i både organiserade möten och ordnat egna träffar.

Anna Senften understryker att poängen med mentorsprogrammet inte varit att ordna jobb till adepterna, utan att ge dem redskap för att själva lyckas i sitt jobbsökande.

– De kan behöva få hjälp med att skriva ansökan, eller få ett nätverk, säger hon.

En annan viktig fråga har varit språket:

– Några personer har bara haft sin mentor att kunna prata professionell svenska med.

Även om Teknikvägens mål inte har varit att ge de deltagarna jobb, ledde projektet ändå till en praktikplats för Yousef Mousselly, mekanikingenjör inom materialteknik. Han gör just nu praktik på Scania, där hans mentor Mehran Arefi arbetar.

– Han hjälpte mig mycket med översättning av mitt cv, och så hjälpte han mig att förstå mer om hur arbetsmarknaden funkar, säger Yousef Mousselly, som kom till Sverige från Syrien för 14 månader sedan.

– Min mentor blir som en vän. Jag träffar honom varje onsdag, vi ses och äter middag med varandra och pratar om allt. Inte bara om jobbet.

Yousef Mousselly tror att andra i samma situation som han skulle ha nytta av liknande program. Vårens projekt har varit ett pilotprogram, men nu står det klart att Teknikvägen även kommer att genomföras i höst.

 

Gilla Ingenjörskarriär på Facebook!

Teknikvägen

Teknikvägen är ett samarbete mellan arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen vid Stockholms universitet och Sveriges Ingenjörer.

Korta vägen vid Stockholms universitet är en arbetsmarkandsutbildning för utländska akademiker med minst tre års studier, utbildningen är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen.

Teknikvägen genomfördes som ett pilotprojekt under våren. I utvärderingen anger över 90 procent av de svarande adepterna att de fått insikt om svensk arbetskultur, över 80 att de förbättrat CV och personligt brev.

Aktuellt inom

Ledarskap