Du kan ha arbetsmiljöansvar – utan att veta om det

2014-09-18 12:29  

Är du mellanchef eller projektledare? Då kan du ha ett arbetsmiljöansvar – utan att veta om det.

Det är alltid högsta chefen som ytterst har ansvaret för arbetsmiljön. Men vd eller motsvarande kanske inte kan ha total koll på verksamheten. Då är det sunt att delegera delar av arbetsmiljöansvaret, tycker Dino Kalamujic, arbetsrättsspecialist på advokatfirman DLA Nordic.

– Eftersom det är ett straffrättsligt ansvar är det viktigt för den enskilda chefen att utröna vem som är ansvarig för vad. I värsta fall kan chefen hamna i fängelse.

Den ansvariga som utses måste ha kompetens och befogenheter för uppdraget.

– En nyutexaminerad person bör man inte lägga ansvaret på, säger Dino Kalamujic.

Annars finns ingen gräns för vilka nivåer vd kan delegera till. Det kan vara ner till exempel en projektledare. Lagstiftningen tar bara hänsyn till befogenhet och kompetens.

– Det finns heller ingen begränsning av hur mycket arbetsuppgifter med ansvar som kan överföras, säger Dino Kalamujic.

Det står inget i lagstiftningen om hur delegeringen ska gå till. Det innebär att det kan ske muntligt eller att arbetsmiljöansvaret ingår som ett naturligt led i tjänsten. Då krävs ingen speciell delegering. Om personen på tjänsten företräder arbetsgivaren och har rätt kompetens och befogenheter kan den vara ansvarig utan att vara medveten om det.

– För att slippa överraskningar gör du klokt i att ta reda på vad som ankommer på dig och be att få det skriftligt.

Om jag inte vill vara ansvarig då?

– Du kan returnera ett visst problem till närmaste chef, om det finns så stora brister i arbetsmiljön att du faktiskt inte kan ta ansvar. Men det går inte att slippa i största allmänhet. Returnering handlar om att ett visst problem återförs. Ingår det i dina arbetsuppgifter och du har rätt befogenhet och kompetens är du skyldig att ta ansvar.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap