Ja till ny svensk nickelgruva

2013-08-22 12:16  

Gruvnäringen vann över rennäringen. Regeringen säger ja till att företaget Nickel Mountain får tillstånd att bryta nickel i Storuman, ett par mil från Tärnaby. Gruvan väntas skapa 500 nya jobb.

Regeringen, med näringsminister Annie Lööf (c) i spetsen, godkände i dag torsdag att Nickel Mountain får tre bearbetningskoncessioner för den planerade Rönnbäcksgruvan i Storumans kommun. Här, ett par mil söder om skidorten Tärnaby, planerar bolaget att bryta omkring 30 miljoner ton malm per år, varav 26 000 nickel och 760 ton kobolt.

Nickelfyndigheten är den största som upptäckts i Sverige och väntas skapa 500 nya jobb i Storumans kommun. Kommunledningen hoppas också på att få minst 115 miljoner kronor i nya skatteintäkter.

"Sverige är i dag helt importberoende av nickel, och den planerade gruvan skapar möjlighet att bli nästan självförsörjande.", skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Genom sitt ja har regeringen i dag valt mellan två riksintressen. Öppnande av gruvan har väckt en het strid lokalt.  Rennäringen - som liksom gruvfyndigheten betraktas som ett riksintresse - samt ett lokalt miljönätverk har motsatt sig brytningen och velat värna renskötseln i området och viktiga betes- och sjö- och våtmarksområden.

Redan 2010 gav regeringen klartecken för nickelbrytningen, genom att man avslog ett överklagande från den lokala samebyn.

Beslutet stoppades dock av Högsta domstolen stoppade, som ansåg att utredningen om vilket riksintresse som skulle väga tyngst - ren- eller gruvnäringen - var slarvigt gjord.

Ärendet skickades därefter återigen till regeringen, som i dag alltså återigen sa ja till nickelbrytningen. Gruvverksamheten beräknas pågå i 27 år, däri ingår såväl uppförande, drift som efterbehandling av marken.

Verksamheten behöver dock också miljötillstånd, och villkoren ska nu också prövas av Mark- och miljödomstolen i en kommande process.

Bolaget Nickel Mountain är ett dotterbolag till företaget Ige Resouces AB. Det senare är noterat på Oslobörsen men aktien handelsstoppades nyligen eftersom bolaget uppges vara i akut brist på likvida medel.

Samtidigt utreder moderbolaget omständigheterna kring deras köp av guldgruveföretaget Ghana Gold. Enligt uppgift saknas köpeskillingen på 50 miljoner kronor. Nya styrelsen för IGE Resources uppger att polisanmälan kan bli aktuell.

Nickel Mountain - ett dotterbolag

Bolaget Nickel Mountain ägs av gruvföretaget IGE Resources AB, noterat på Oslobörsen. Det man nu planerar är en storskalig gruvdrift på den låghaltiga nickelfyndigheten Rönnbäcken i Storumans kommun. Utöver 26 000 ton nickel och 760 ton kobolt har man också rapporterat att 1,5 miljoner ton magnetitkoncentrat kan fås som biprodukt. Produktionsstart bedöms tidigast kunna ske 2016.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer