Hur skyddar jag mig mot nya influensan?

2009-08-14 07:36  

Hur kan jag skydda mig mot den nya influensan, och när startar vaccineringen? Det är vad oroliga svenskar mest av allt vill veta när de ringer krisberedskapens nya telefonlinje. Ny Teknik har svaren på de vanligaste frågorna.

Blir det massvaccinering?

Ja, alla svenskar ska erbjudas vaccinering mot den nya influensan A(H1N1), allmänt kallad svininfluensan.

Varför då?

WHO, världshälsoorganisationen, har konstaterat att det handlar om en global spridning av en smitta som stora delar av världens befolkning saknar skydd mot. Även om de flesta inte blir allvarligt sjuka riskerar hela samhället att påverkas.

När startar vaccineringen?

I sista veckan av september eller första veckan av oktober.

Varför startar den inte nu?

Det finns inget vaccin att ge ännu, det kommer först i september. Sverige köper 18 miljoner doser av det brittiska läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline, där tillverkningen av vaccinet just nu pågår för fullt. Grunden är ett så kallat prototypvaccin, Pandemrix, där ett virus mot fågelinfluensan nu byts ut mot en stam av viruset A(H1N1).

Hur många har blivit sjuka?

I Sverige har 602 säkra fall hittills rapporterats, men från och med den 15 juli rapporteras bara fall som läggs in på sjukhus. Inom hela EU handlar det om 35 025 fall, varav 55 dödsfall. Det visar färska siffror från den europeiska hälsovårdsmyndigheten ECDC. Globalt har 219 618 fall rapporteras som säkra fall, varav 1882 dödfall. Eftersom influensan i de flesta fall är mildare än vanlig influensa bedöms mörkertalet som stort.

Hur kan jag skydda mig i väntan på vaccin?

Tvätt händerna ofta, och komplettera gärna med handsprit. Undvik kontakt med andra som är sjuka och håll fingrarna borta från ögon, näsa och mun.

Hjälper munskydd?

De experter Ny Teknik talat med ger inte mycket för munskydd för allmänheten. Få vet hur de kan användas. Det fungerar till exempel inte om de blir fuktiga, och får inte användas mer än vid ett tillfälle.

Hur kommer vaccinationen att gå till?

Varje landsting fattar beslut om hur vaccineringen ska gå till. De kommer att gå ut med information när planeringen är klar.

Varför måste jag ta två sprutor?

En dos av vaccinet ger inte ett tillräckligt bra skydd. Därför krävs en påfyllnadsdos efter tidigaste tre veckor. Men du har ett visst skydd två veckor efter den första sprutan.

Måste jag vaccinera mig även om jag inte tillhör någon riskgrupp eller har ett samhällskritiskt jobb?

Det finns inga måsten, men det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig. Det är förutsättningen för att kunna skydda dem som riskerar att blir svårt sjuka eller inte kan vaccinera sig på grund av allergi.

Varför innehåller vaccinet mot nya influensan kvicksilver?

Pandemrix innehåller konserveringsmedlet tiomersal som är en kvicksilverförening som innehåller etylkvicksilver. Varje injektionsflaska Pandemrix innehåller flera doser och det finns en risk för att vaccinet förorenas av bakterier vid hantering, därför har konserveringsmedlet tiomersal tillsatts.

Är det farligt? Vaccinet innehåller en mycket liten mängd tiomersal, 5 mikrogram per dos. Risken för andra biverkningar än överkänslighetsreaktioner bedöms som mycket liten. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA uppmanar dock tillverkarna att utveckla vacciner utan eller med minsta möjliga kvicksilverinnehåll. Allt för att följa de globala målsättningarna att minska användningen och utsläppen av kvicksilver i naturen.

Är skyddet 100-procentigt?

Nej, det finns inga vacciner som ger alla ett fullgott skydd. Vanliga influensavacciner ger ett 50-procentigt skydd. Det kommer troligtvis att gälla för det här vaccinet också. Men tidigare studier på prototypvaccinet har visat att cirka 85 procent av dem som vaccinerats med prototypvaccinet bildar antikroppar mot viruset. Så även om du blir smittad så blir sjukdomsförloppen lindrigare.

Kan alla ta vaccinet?

Vaccinet har odlats i ägg, så personer som är allergiska mot det kan bara vaccineras under läkaruppsikt på sjukhus. Annars riskerar de att få en allergisk chock, som är ett livshotande tillstånd.

Finns det något vaccin som inte odlats i ägg?

Ja, läkemedelsföretaget Baxter har tagit fram ett vaccin som odlas i celler, men inget avtal har slutits för leverans av det vaccinet till Sverige.

Finns det någon behandling om jag blir sjuk?

Det finns antivirusmediciner som Tamiflu och Relenza. De kan lindra symtomen och förkorta sjukdomstiden om de ges inom två dagar från det att du har blivit sjuk. De kan också ges för att förhindra sjukdom hos någon som riskerar att smittas.

Går de att köpa på Apoteket?

Ja, men det krävs recept.

Kan jag beställa medicin på nätet?

Gör inte det! Förfalskade läkemedel är vanligt, du riskerar att bli sjuk.

Ska jag vaccinera mig även om jag har varit smittad av den nya influensan?

Om du har haft influensaliknande symptom utan att diagnosen säkerställts med provtagning bör du vaccinera dig mot den nya influensan. Det finns andra infektioner som kan likna den.

Källa: Läkemedelsveket, Smittskyddsinstitutet, ECDC ( den europeiska hälsovårdsmyndigheten) Världshälsoorganisationen WHO, Socialstyrelsen, Krisberedskapsmyndigheten.

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer