Industri

Bullerdirektiv tar tillverkare på sängen

Publicerad
I sommar börjar ett nytt bullerdirektiv från EU att gälla för utrustning som används utomhus. Direktivet innebär framförallt att många företag som inte har berörts av tidigare direktiv nu måste bullerdeklarera en del av sina produkter. Antalet produkter som berörs ökar från idag sju till 56. Några av de nya produkter som omfattas av direktivet är sopbehållare, betongblandare och skyliftar.

EUs nya bullerdirektiv gäller i princip all nytillverkad utrustning som används utomhus. Direktivet börjar gälla från 3 juli i år och måste börja tillämpas senast 3 januari 2002. Det omfattar inte bara motordriven utrustning utan även sådant som exempelvis flyttbara sopbehållare och glasigloos. All utrustning ska bullerdeklareras och måste därför testas.

- Det är många företag som ännu inte är medvetna om direktivet, säger Mats Linder, vd för Svensk Maskinprovning. SMP utför besiktningar och tester och är så kallat anmält organ hos EU-kommissionen.

För en stor del av den utrustning som direktivet gäller finns inga gränsvärden, utan endast krav på ljudeffektdeklaration. På produkten ska det anges hur mycket den bullrar när den används.

I deklarationen ska såväl uppmätt som garanterat buller anges. Det innebär att ett antal mätningar måste göras. Garanterat buller innebär att tillverkaren av produkten garanterar att den bullernivån inte överskrids. För en sopbehållare innebär det mätningar av det ljud som uppstår när locket stängs och när behållaren förflyttas.

- Det kan bli litet märkliga tester. När det gäller glasigloos ska mätningen gälla det ljud som uppstår då ett visst antal flaskor kastas i behållaren, säger Mats Linder.

- Det här ska väl förhoppningsvis leda till bättre produkter och vara ett marknadsargument. En tillverkare ska kunna säga att deras soptunna skramlar minst, säger Mats Linder.

Norba AB i Blomstermåla i Småland tillverkar utrustning för hantering och transport av avfall. Där är man medveten om det nya direktivet och planerar som bäst för tester.

- Direktivet är otroligt detaljerat. Vi ska ha med ett visst antal plaströr med bestämda dimensioner som ska tippas i våra sopaggregat. Vi tror dock inte att det ska ta allt för lång tid att genomföra, säger Erling Sturesson, miljö- och kvalitetschef på Norba AB.

Men, det är långt ifrån alla som är medvetna om direktivet.

- Nej, det kände jag inte till, säger förvånat Ulf Nilsson, vd för PWS AB i Perstorp som tillverkar avfallsbehållare.

Inte heller på Industriförbundet var man medveten om direktivet:

- Nej. Det får jag lov att studera närmare, säger förbundets miljöansvarige Richard Almgren.

Några andra produkter som nu för första gången drabbas av bullerdirektiv är betongblandare, skyliftar, röjsågar och bygghissar

För en del produkter gäller redan nu gränsvärden enligt tidigare EU-direktiv. För tillverkarna innebär det nya direktivet en viss skärpning av nu gällande gränsvärden. Det sker dock i två steg, till år 2002 och 2006.

Ett par exempel:

Små kompressorer som idag tillåts bullra 101 decibel per pikowatt måste nästa år klara 99 decibel och år 2006 gäller gränsvärdet 97 decibel. Gräsklippare med max 50 cm klippbredd ska sänka sin bullernivå från nu 96 decibel till 93 decibel per pikowatt.

- Det kan verka litet men jag vet att ett antal företag sliter hårt idag för att få ned sina maskiner under den nivå som ska gälla framledes, säger Mats Linder.

Direktivet heter 2000/14/EG och finns i EUs officiella tidning, nummer L162, med utgivningsdatum 03.07.2000. Direktivet kan beställas på:
http://www.eudor.com:8449/EUDOR/PROCBASIS/basissf/1064011836?SRCVIEW=JOC&LV=SV