Alstom vill inte bygga PFBC

2000-09-13 13:00  
I våras övertogden franska koncernen Alstom affärsområdet kraftgenerering från ABB. Övertagandet har bland annat inneburit att Alstom inte själva tänker bygga kraftanläggningar som baseras på PFBC-teknik, den "rena" koltekniken som var en storsatsning av ABB. Alstom ska enbart sälja licencer och gasturbiner för byggande av PFBC-anläggningar.

För ett och ett halvt år sedan bildade ABB och franska Alstom ett gemensamt bolag för kraftgenerering, ABB Alstom Power. Då bedömdes framtidsutsikterna för bland annat PFBC-tekniken vara goda. Bara ett år senare sålde ABB överraskande sin halva av företaget till Alstom Power. På Alstom Power medger man att den nya strategin innebär en nedtrappning. Som mest har 150-200 man tidigare arbetat med PFBC. Nu är arbetsstyrkan nere i cirka 35 man.

- Vi har bestämt oss för att inte längre vara anläggningsbyggare då det gäller PFBC. Däremot ska vi fortsätta att sälja teknologin i form av licenser, säger Lars Josefsson, chef för Alstoms verksamhet i Sverige.

Varför?
- Det är en överordnad strategi som har tagits av koncernen om hur mycket anläggningsbyggande vi ska ha totalt. Det kommer att gälla relativt få produkter och framförallt fokusera kring gaskombianläggningar som är en kärnprodukt för oss. När det gäller PFBC bedömer vi att det finns andra som är mer lämpade att vara anläggningsbyggare.

Är det marknadens bristande intresse för kol som har lett till att det har byggts relativt få PFBC-anläggningar i världen?
- Nja, PFBC är ju något av en nischprodukt på marknader där det exempelvis kan finnas bestämda miljökrav. Den breda marknaden har inte funnits och ett skäl är även kostnaden. Det här är inte en teknik som är den allra billigaste. Där det finns gas som alternativ till kol har gasen tagit allt större andel av marknaden. Men man ska därför inte döma ut kolet. I Kina där vi förhandlar om ett par PFBC-anläggningar är det kol som gäller. I USA finns det nu planer på att reaktivera anläggningar som är baserade på kol, säger Lars Josefsson.

Det finns totalt åtta PFBC-anläggningar i drift i världen, varav ABB har byggt sex. Den första kommersiella anläggningen byggdes åt Värtaverket i Stockholm och togs i drift 1991. Det finns två ABB-byggda anläggningar i Japan, en i Spanien, en i USA och en i Tyskland. Alstom Power fortsätter de segslitna förhandlingarna som ABB inledde för ett par år sedan med Kina om att bygga två anläggningar av ungefär samma storlek som den i Stockholm. De är planerade att byggas i Taishan respektive Jaiwang. Om de förhandlingarna går i lås kommer det att bli ett bygge som sker på licens. Alstom kommer dock att leverera gasturbinerna. Hitachi och Mitsubishi har byggt var sin anläggning.

Alstom Power, som idag har cirka 55 000 anställda, håller på att minska personalstyrkan med 10 000-15 000 personer. I Sverige har minskningen blivit cirka 250 personer. Svenska Alstom Power har idag cirka 3 000 anställda.

PFBC står för Pressurised Fluidised Bed Combustion, på svenska Förbränning i trycksatt virvelbäddspanna. Bränslet är kolpasta, en blandning av malet kol, vatten och kalksten. I Värtaverket har mer eller mindre lyckade försök gjorts att även blanda in olika typer av biobränslen. Fördelen med PFBC jämfört med ett traditionellt kolkraftverk är dels högre verkningsgrad, dels att utsläppen av svavel, kväveoxider och koldioxid är cirka hälften så stora. Utsläppen av koldioxid är ungefär 10 procent lägre.

Lars Eriksson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer