Experterna: ”Det här sker när maskiner kan se och känna”

2020-12-17 10:48  

AUTOMATIONSNÄSTET. Vilka möjligheter uppstår när vi utrustar våra maskiner med förmågan att se och känna via vision-system och sensorer? Automationsnästets expert svarar på frågorna.

Denna gång deltar Jonas Lindgarde, product sales manager, Monitoring & Vision, på IFM Electronic, Maria Strand, vice vd på Adopticum och Klas Bengtsson, senior account manager Vision & ID på Recab.

 

Kan du ge några exempel på olika teknologier inom vision-system och sensorer?

Jonas Lindgarde: Några exempel är olika 3d-baserade tekniker och då till exempel time of flight (ToF), strukturerat ljus, lidar, stereokamera och laserscanner för att nämna några.

Maria Strand: Lidar är ett område där det händer mycket både med avseende på teknik och pris. När kostnaden för sensorerna sjunker öppnar det upp för fler typer av tillämpningar. Men jag vill speciellt lyfta fram mobiltelefoner och surfplattor och deras inbyggda sensorer, både färgkameran och andra sensorer som exempelvis Time-of-Flight. Vi har de senaste åren fått allt fler förfrågningar om mättekniska system baserad just på mobila plattformar, givetvis från industrin men också från andra typer av branscher.

Klas Bengtsson: När det gäller sensorer är närvarokontroll det vanligaste, dvs se att produkten är på rätt plats. För detta används en rad olika varianter av sensorer. Dom vanligaste teknikerna är ultraljud, ljus (fotoceller) och laser. För mätning finns en uppsjö av tekniker men mycket bygger på laser, kontaktsensorer och kamerateknik. Vision är allt från enkla vision-sensorer som ger enkla ja/nej resultat till avancerade PC baserade system som kan göra flera olika saker med samma system.

 

Hur kan vision-system, givare och sensorer skapa värde när industrin digitaliseras?

Jonas Lindgarde: En normal orsak till ett vision system är oftast att ersätta en person i ett monotont och repeterbart förfarande, framförallt i produktsortering och kvalitetsinspektioner men även för robotplockning och nivåapplikationer. Vision-system medför en stabil kontinuitet i den uppgift som skall genomföras. Detta är inget nytt i sig, men det man kan se som en kommande stor del för vision och givare är mer frekvent användning av AI-funktioner och även mer avancerade sådana tillsammans med maskininlärning.

Läs mer: ”Det finns inget alternativ – vi måste använda ai”

Maria Strand: Vision-system är ofta en självklar del när processavsnitt automatiseras, men det finns ett stort värde i att mäta på fler ställen i produktionen i syfte att kunna upptäcka avvikelser tidigt, optimera produktionen och att verifiera kvalitet. Detta gäller i allt från mottagning av insatsråvara till färdigbearbetad produkt. Det finns ofta mycket att göra som egentligen inte är kräver speciellt avancerad teknik, men där tillämpningen kan vara anpassad vilket medför höga krav på implementationen.

Klas Bengtsson: I och med digitalisering och automatisering behövs mycket information för att kunna fatta rätt beslut. Där kan sensorer och kameror vara en ovärderlig hjälp att få fatt på denna information. Man får helt enkelt bättre koll på sin produktion och kan då minimera stillestånd. Man ökar också kvaliteten på det man producerar/kontrollerar då alla produkter synas på samma sätt.

 

Vad vill du ge för råd till ett företag står inför att investera i att utrusta sin tillverkning med smarta vision-system och sensorer?

Jonas Lindgarde: Gör utförliga analyser innan kring vad som är syftet och målet med vision-systemet. Oftast används väldigt dyra system för en enkel uppgift vilket fördyrar och gör systemet onödigt komplext. Om möjlighet finns, är det rekommenderbart att ha en viss kunskap ”in house” inom området.  

Maria Strand: Gör en ordentlig förstudie tillsammans med leverantören. Vår erfarenhet är att både leverantören och verksamheten lär sig mycket om den tilltänkta lösningen och upparbetar en gemensam förståelse och ett gemensamt sätt att beskriva uppdraget. Samla sedan resultatet i en kravställning där ni försöker inrymma alla viktiga aspekter och krav. Bedriv projektet agilt. Ni kommer att upptäcka under projektets gång att prioriteringarna förändras. Ett agilt arbetssätt hanterar detta på ett bra sätt.

Klas Bengtsson: Börja med att noga specificera vad ni vill kontrollera. När det gäller vision är det bra att börja med något mindre projekt för att få kunskap och erfarenhet om vad som krävs för en bra lösning. Att välja rätt system och lösning till rätt applikation kräver erfarenhet och kunskap och det är lätt att göra fel om man är ovan. Vi är självklart gärna ett stöd i denna process.

 

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Ny Teknik

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt