Miljardstriden om Super-Jas är i gång

2012-09-05 05:00  

Fler delar av Gripen-systemet kan i framtiden komma att tillverkas utomlands, jämfört med i dag. Saab AB förhandlar i dagarna intensivt med myndigheter och försvarsindustri i Schweiz om vilken teknik som ska upphandlas och var.

Förhandlingsspelet kring miljarderna från Schweiz planerade köp av Super-Jas, Gripen E, är i full gång. Schweiz tänkta investering uppgår till 21, 5 miljarder för 22 plan. Samtidigt planerar den svenska regeringen att köpa 40–60 plan för 90 miljarder kronor. Länderna har enats kring ett samarbetsavtal, som ska ge samordningsvinster. En faktor att ta hänsyn till är att Sverige erbjuder Schweiz nya Gripen till ett fast pris.

Mycket är dock ännu oklart kring hur miljarderna från affärsuppgörelsen fördelar sig mellan parterna. Design, utveckling och sammanfogning av flygplanskroppen, vingarna och systemintegrationen av dagens Gripen-plan, sker huvudsakligen i Linköping i dag.

Enligt Mats Hansson, projektledare på Försvarsexportmyndigheten, ska huvudleverantören Saab, enligt det svensk-schweiziska avtalet, upphandla tillverkning och komponenter där det är bäst och billigast.

– Det är ju en fråga för industrin, Saab egentligen, var de kan producera till lägsta kostnad, säger han.

Schweiz har krävt direkta motköp, industriella samarbeten, tekniköverföringar och FoU-samarbeten. Landets medier har spekulerat i att utveckling och tillverkning för runt 1,7 miljarder franc, dryga 12 miljarder svenska kronor, kan komma Schweiz till godo.

Av dessa bedöms merparten eller uppåt 7,5 miljarder kronor kunna hamna i Schweiz, bland annat genom att Gripen E produceras gemensamt med Saab. Landets statliga försvarskoncern Ruag, som redan tillverkar Gripens fällbara bränsletankar, väntas få en huvudroll i det arbetet. Men även andra industrisamarbeten diskuteras.

Miljarderna från Schweiz-affären hamnar också hos andra länder. Nuvarande modellen Jas 39 Gripen (C/D) är långtifrån svensk. Viktiga delsystem kommer till en tredjedel från Sverige, en tredjedel från USA och en tredjedel från övriga Europa, främst Storbritannien, anger Saab.

Samtidigt är många av de mindre komponenterna också från USA.

Med Super-Jas ökar det utländska inslaget i det svenska stridsflygsystemet. Redan står det klart att Volvo Aero inte får göra motorn, den blir i stället amerikansk. Gripens nuvarande radar, pulsdopplerradarn, tillverkas i dag i Göteborg, medan den nya Gripen-radarn, Raven, produceras i Skottland.

Armasuisse, Schweiz motsvarighet till Försvarets materielverk, och Saab skrev den 29 juni på första motköpsavtal. Samtalen kring kontrakten fortsätter.

– Vårt offset-team förhandlar just nu om motköpsbitarna, säger Richard Smith, Saabs kampanjledare i Schweiz, till Ny Teknik.

I förra veckan blev det dock klart att slutmonteringen av Super-Jas, en order på cirka 2,5–3,5 miljarder kronor, blir kvar i Sverige. Det ­bekräftades av Jü rg Weber, huvudansvarig projektledare för stridsflygplansupphandlingen hos Armasuisse.

Han uppgav då också att den totala volymen på motköpen liksom motsvarande kontraktsparter ännu inte definierats i förhandlingarna.

På Saab är man förtegna om hur stor del av Jas-affären som hamnar i Schweiz och hur stor del som tillfaller Sverige.

– Vi är fast beslutna att arbeta nära den schweiziska industrin i alla delar av landet, vilket bland annat inkluderar Ruag, uppger Karin Walka, pressansvarig på Saab i mejl till Ny Teknik.

Ruag väntas få huvudroll i utvecklingen

Ruag är en schweizisk försvarskoncern med huvudkontor i Bern. Bolaget har en stor flygverksamhet i Emmen och sammanlagt 7800 anställda i olika länder. Cirka 380 av dessa arbetar med rymdprodukter i Göteborg och Linköping (Ruag Space).

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt