Ingen fossilfri propp före valet

2014-01-22 12:16  

Regeringen kommer inte att hinna lägga någon proposition om en fossiloberoende fordonsflotta före valet. Utredningen har ännu inte skickats på remiss.

Den 16 december överlämnades utredningen Fossilfrihet på väg till energiminister Anna-Karin Hatt. Utredningen tillsattes av regeringen sommaren 2012 för att identifiera åtgärder för att hur Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030.

 På drygt 1000 sidor presenteras en lång rad åtgärder för hur fordon och bränslen kan ställas om och hur samhällsplanering och infrastruktur kan förändras.

Men före valet kommer regeringen inte att lägga någon proposition på området. Tiden är för knapp, enligt Anna-Karin Hatts pressekreterare Jonas Johansson. Förberedelsernas pågår fortfarande för att sända ut utredningen på remiss. En normal remisstid är därefter tre månader, och först efter det ska propositionen skrivas.

Förutom det vanliga remissförfarandet arrangerar Näringsdepartementet tre seminarier de närmaste veckorna där energiministern såväl som utredaren Thomas B Johansson deltar. Syftet sägs vara att tidigt ta del av synpunkter från forskare och representanter för näringsliv och myndigheter. Det första seminariet, som äger rum på KTH i Stockholm nu på torsdag, har biodrivmedel som tema.

Den 14 februari avhandlas fordon och elektrifiering av fordonsflottan i Göteborg. Den 21 februari på Näringsdepartementet kommer främst fokusera på hur transporter kan bli mer effektiva.

 

Charlotta von Schultz

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt