Fordon

Håkan Lans pressar Saab på licenspengar

Håkan Lans, grundare och vd för GP&C Suystems International, som äger patenten. Foto: Gunnar Seijbold
Håkan Lans, grundare och vd för GP&C Suystems International, som äger patenten. Foto: Gunnar Seijbold
Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.
Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.
Saab har levererat Automatic Identification System (ais) till sjöfarten i Kina i fyra år. Full täckning av hela kusten uppnåddes 2008 när systemet vuxit till total 250 ais-stationer. Detta är det världens största ais-system. En vidare utbyggnad på de stora kinesiska floderna planeras de närmaste åren, skriver Saab i sin färska årsredovisning. (Bilden är något beskuren).
Saab har levererat Automatic Identification System (ais) till sjöfarten i Kina i fyra år. Full täckning av hela kusten uppnåddes 2008 när systemet vuxit till total 250 ais-stationer. Detta är det världens största ais-system. En vidare utbyggnad på de stora kinesiska floderna planeras de närmaste åren, skriver Saab i sin färska årsredovisning. (Bilden är något beskuren).
Carl-Johan Westholm
Carl-Johan Westholm

Tänker Saab betala uppfinnaren Håkan Lans för att man utnyttjat Håkans Lans patent på övervakningssystem för flyg- och båttrafik? Detta är en fråga som Saabs styrelse nu brottas med.

Publicerad

Det är Håkan Lans rådgivare och förtrogne Carl-Johan Westholm som ställer frågani en skrivelse till Saabs styrelseordförande Marcus Wallenberginför bolagsstämman den 16 april.

1. Hur mycket skulle Saab ha betalat till GP&C (Håkan Lans företag) under 2008 respektive åren dessförinnan om licensavtalet hade honorerats?

2. Har Saab reserverat detta belopp?

Saab är ett av de dussintal tillverkare av navigationsutrustning som använder sig av Håkans Lans patenterade kommunikations- och positioneringssystem. Men ingen betalar för att få använda det.

Den 12 januari i år lämnade Håkan Lans in en anmälan till Konkurrensverket. Han anklagar Saab och de övriga företag som tillverkar utrustning för AIS-system, automatic identification system, för kartellbildning och prissamarbete.

Jotron vill men vågar inte
Håkan Lans bevis för att AIS-företagen håller ihop är att ett norskt företag, marinutrustningsföretaget Jotron, hört av sig och sagt att man har lagt undan drygt 200.000 dollar i royaltyersättning.

- Men Jotron betalar inte mig så länge de övriga tillverkarna av AIS-utrustning inte betalar. Jotron har fonderat royaltypengarna i väntan på att de övriga också ska betala, säger Håkan Lans till Ny Teknik.

Konkurrensverket lade ned utredningen
En månad efter att Håkan Lans lämnat sin anmälan om misstänkt förekomst av kartell och prissamarbete, den 18 februari, lägger Konkurrensverket ned ärendet med följande motivering:

- Enligt konkurrensverkets bedömning är det inte troligt att det med framgång går att styrka att de tillverkande företag som klaganden omnämner har träffat en sådan överenskommelse som förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete tar sikte på, skriver Konkurrensverket i sitt beslut.

Kräver att Saab betalar även gamla synder
Men nu ställs frågan på nytt på sin spets genom Carl-Johan Westholms skrivelse till Saabs styrelseordförande Marcus Wallenberg.

Så här avslutar Carl-Johan Westholm sitt brev:

- Jag yrkar att bolagsstämman beslutar att Saab:

1. Före den 1 juni 2009 betalar licensavgifter till GP&C för all tillverkning som skett till och med 2008.

2. Även i fortsättningen betalar för pågående och framtida tillverkning i enlighet med licensavtalet.

3. Verkar för att andra tillverkare förfar på samma sätt som Saab, för att därigenom undvika att Saab blir diskriminerat.

Carl-Johan Westholm har lagt ut hela sinskrivelse på engelska på sin hemsida Stateblind.eu.

Saab IR-chef Ann-Sofi Jönsson säger till Ny Teknik att Carl-Johan Westholms propå kommer att behandlas på stämman men att hon inte har något svar på frågorna före det.

Läs här Håkan Lans och Carl-Johan Westholms version av vad som hänt ifallet Saab-GP&C Systems International.