Grimaldi vill rena luft med beprövad teknik

2017-11-15 06:00  

Separatorn må vara en gammal uppfinning. Men med många möjliga tillämpningar. ”Cykelkungen” Salvatore Grimaldis 3nine har hittat några, och hoppas på fler.

År 1877 konstruerade civilingenjören Gustaf de Laval den separator som kom att bli grunden för företaget Alfa Laval. Grädden kunde därmed effektivt skiljas från mjölken och en av viktigaste byggstenarna i den svenska industrialiseringen var ett faktum.

140 år senare funderar en annan svensk industriman över nya användningsområden för separatorn. ”Cykelkungen” Salvatore Grimaldi är i dag 72 år och har som namnet antyder mest gjort sig känd för sitt cykelimperium med märken som Crescent, Monark och Bianchi. Verkstadsindustri har dock länge varit en grundpelare i koncernen Grimaldi Industri.

Genom dotterbolaget 3nine utvecklas sedan 15 år ett sorts aktivt filter som bygger vidare på Gustaf de Lavals principidé för separatorn: Genom att rotera en vätska eller gas kan tyngre ämnen separeras från lättare tack vare centrifugalkraften som pressar ut de tyngre ämnena mot ytterkanten.

Salvatore Grimaldi har samlat tre personer som betytt mycket för utvecklingen av den aktiva centrifugalreningen i ett av de pampiga rummen på kontoret på Blasieholmen i Stockholm. Det var faktiskt i just detta rum som ingenjörerna Claes Inge och Peter Franzén år 2002 presenterade en idé om att separera oljedimma ur luften i verkstadsmiljöer.

– Oljedimman är inte bra för hälsan. Vi kom fram till att en reningsmaskin hade varit bra att ha i verkstaden, anställde ett antal personer och började utveckla produkten, säger Salvatore Grimaldi.

Året därpå fanns en första produkt på marknaden och i dag omsätter 3nine, vars namn åsyftar en reningsgrad på minst 99,9 procent, närmare 100 miljoner kronor. Ungefär 15 000 enheter finns installerade i verkstäder runt om i världen. Bosch, Siemens, Sandvik, Scania och Volvo är stora kunder. All forskning och utveckling sker i Sverige. Tillverkningen sker dels i Småland och dels i Lettland.

Den aktiva centrifugalreningen består av till exempel 30 plastdiskar formade som koner och staplade på varandra med några tiondels millimeters avstånd. Den smutsiga gasen förs in i den snabbt roterande separatorn och i princip alla oljepartiklar ned till en knapp mikrometer filtreras bort mellan diskarna.

– Det är en väldigt förutsägbar process. Baserat på luftflödet och partiklarnas storlek kan du bestämma vilken rotationshastighet som krävs och hur stora diskarna behöver vara, säger Claes Inge.

Salvatore Grimaldi berättar hur de senare insåg att tekniken kan användas till fler områden.

– Claes gjorde en prototyp för rökgas och för ett antal år sedan kom vi på att tekniken även kan användas för att rena partiklar i bilmotorers vevhus, säger Salvatore Grimaldi.

I takt med att förbränningsmotorerna blir effektivare ökar cylindertryck, oljetemperatur och antalet smörjpunkter vilket i sin tur har skapat behov av tunnare olja med lägre viskositet. En ofrånkomlig effekt i alla förbränningsmotorer är att små oljepartiklar pressas förbi kolvarna och ner i vevhuset.

I de nya effektivare motorerna har oljepartiklarna blivit allt mindre vilket innebär att befintlig passiv reningsteknik i form av filter eller labyrintsystem får allt svårare att klara av jobbet. När vevhusluften återförs till motorns insug avsätts oljan på andra komponenter vilket skapar problem. Om tillverkarna förr tolererade 5 gram olja per timme är målet i dag 0,25 gram, enligt en artikel i tyska magasinet MTZ.

I fjol tecknades ett samarbetskontrakt med den stora komponenttillverkaren Dana som ska hjälpa 3nine att få ut produkterna på marknaden. I det har den tredje personen i det pampiga rummet, vd Oskar Olai, spelat en viktig roll.

– Vi har testkört separatorn på bilar från fyra olika stora personbiltillverkare. Men i och med att vi bara befinner oss i samarbetsstadium så får vi inte nämna vilka det är. Bland tillverkarna av mindre lastbilar ser det likadant ut. Med tanke på framtida lagstiftning kommer alla behöva hitta lösningar och det verkar som om de kommer att välja aktiv separering, säger Oskar Olai

På större lastbilar används redan denna typ av filtrering sedan flera år. En stor tillverkare är Alfdex, ett samarbete mellan Alfa Laval och Concentric.

3nine hoppas kunna lansera separatorn på ännu fler områden. Redan nu säljs ett 50-tal reningsanläggningar för storkök årligen. På samma sätt vill 3nine utveckla bakterierening för exempelvis sjukhusmiljö.

- Vi har gjort tester i en spinninglokal. Där finns mycket bakterier. Efter ett spinningpass mätte vi upp 178 bakteriekolonier. Med vår separator fick vi ner det till en respektive noll kolonier, säger Oskar Olai.

Ytterligare ett område är rening av tjockolja för stora fraktfartyg.

– För mig som vd är det en ynnest att få jobba med en så gammal teknologi som nu används på nya områden tack vare Peter och Claes. Det är också fantastiskt att ha med en grundare som Salvatore med hans långsiktiga tänk, säger Oskar Olai.

– En tokig entreprenör som jag menar du, säger Salvatore Grimaldi och skrattar.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt