Försvarsindustrin till motattack: <br></br>- Regeringen har fel!

2008-09-22 12:52  

- Företagen inom försvarsindustrin har gjort rätt för sig. Svenska staten har fått tillbaka utvecklingspengarna genom exklusiva royaltyavtal på exportinkomsterna. Export och arbetstillfällen ger ett positivt tillskott till Sveriges ekonomi

Det säger Lars Olsson och Peter Lundberg på branschföreningen Säkerhets- och försvarsföretagen Soff.

De protesterar vilt mot de aviserade neddragningarna i det svenska försvarets materielinköp.

- Smartare affärer i stället för neddragningar skulle generera ännu mer intäkter för staten, säger Lars Olsson och Peter Lundberg.

De menar att svenska staten får betalt för utvecklingskostnaderna genom de speciella royaltyavtal som försvarsindustrin tecknar med svenska staten i samband med exportaffärer.

Mellan och fyra och fem procent av en exportaffär går som regel direkt till statskassan som ersättning för utvecklingskostnaderna, enligt Lars Olsson.

"Alla har gjort rätt för sig"
De senaste fem åren har den svenska försvarsindustrin exporterat produkter och tjänster för 86 miljarder kronor, enligt Lars Olsson.

Det skulle innebära royaltyintäkter till staten på 3-4 miljarder kronor.

Enligt Lars Olsson har svensk försvarsindustri gjort rätt för sig mot svenska staten.

- Jag kan inte svara för alla men jag vet med bestämdhet att Hägglunds betalat tillbaka alla sina utvecklingskostnader på bandvagnarna och stridsfordonen med de royaltyavtal de har med svenska staten, säger Lars Olsson.

Han räknar upp en handfull av det 30-talet ”storsäljare” som den svenska försvarsindustrin har – Stridsfordon 90, Bandvagn 206, Stridsbåt 90, flera pansarvärnsvapen, Robot 15, Robot 70 och radarstationerna Giraffe, Erieye och Arthur.

Påtryckningar på riksdagen
Regeringen lämnade på måndagen sin budgetproposition till riksdagen. Där ska nu den föreslagna bantningen av försvarsmaterielen behandlas.

Det är ingen vild gissning att försvarsutskottets medlemmar blir ordentligt uppvaktade av de tunga företagen i det svenska militärindustriella komplexet.

Eller som informationschefen på Försvarets Materielverk FMV, Ulf Lindström, uttrycker det:

- Det är en lång resa fram till beslutet i december. Det här är bara förslag. Vad det blir i slutändan får vi se då. Inget är hugget i sten, säger Ulf Lindström till Ny Teknik.

Regeringens förslag till bantning av försvarsmaterielbudgeten

Verksamheter som avbryts:
-Renovering och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122
-Taktisk obemannad flygfarkost (TUAV)
-Utveckling Aktivt pansar (AAC)
-Utveckling av granatkastarpansarbandvagn (AMOS)
-Brobandvagn
-Materiel för flygunderstöd av markförband Close Air Support (CAS)
-Luftvärnsrobot korvett Visby
-Produktdefinitionsfas amfibiebataljon
-Halvtidsmodifiering spaningsfartyg
-Utveckling ny gruppbåt
-Produktdefinitionsfas halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
-Ny sonarboj
-Vidareutveckling robotsystem 17
-Ledningssystemsutveckling LedsystT
-Materiel till IT-försvarsförband
-FOI och FHS stöd till NBF

Verksamheter som reduceras:
-Utveckling och anskaffning Stridsledningssystem Bataljon (SLB)
-Utveckling och anskaffning av kommunikationsnod
-Stridsträningsanläggning luftvärn
-Motorredskap
-Kompletteringsanskaffning Splitterskyddad terrängbil RG 32
-Utveckling ersättning av undervattensvapen
-Halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
-Halvtidsmodifiering minröjningsfartyg typ Styrsö
-Vidmakthålla flygspaningsradar FSR 890 (ASC)
-JAS 39, flemålsförmåga samt förmåga till utökad stand-off
-JAS 39, Återanskaffning ammunition
-JAS 39, Översyn av planerad vidareutveckling efter 2010
-Basmateriel
-Minskad ambition ledningssystem
-Geografisk informationsförsörjning
-Psykologiska operationer (PSYOPS)

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt