Fjärrstyrd brandbåt kommer närmare branden

Illustrationen visar hur fjärrstyrda brandbåtar kan komma nära inpå en fartgysbrand. En vattenkanon är fäst i toppen av en lång mast, vilket ger bättre angreppsvinkel. Foto: Kongsberg Maritime / Robert Allan

Kongsberg Maritime utvecklar ett besättningslöst brandsläckningsfartyg – brandbåten Ralamander.

En obemannad brandbåt kan komma närmare brinnande fartyg, eller bränder på kajer och hamnar, i de situationer där liv och hälsa ombord inte står på spel.

Konceptet har varit under utveckling i många år men det är först nu som system för fjärrstyrning och autonomi har kommit så långt att det idag är fullt möjligt att bygga.

Säljchef för sjötransport i norska företaget Kongsberg Maritime, Morten Stanger, säger till norska tekniktidningen Teknisk Ukeblad att speciell bredbandskommunikation, dynamisk positionering (DP) och möjlighet att styra många fartyg samtidigt nu är möjligt.

Kongsberg samarbetar med kanadensiska teknikkonsultföretaget Robert Allan.

– Vi har haft kontakt med Robert Allan under lång tid. De har kontakt med hamnmyndigheter som är väldigt intresserade av konceptet. Vi har vidareutvecklat vår teknik för autonoma plattformar och kan i och med det bidra med tekniken Robert Allan behöver, säger Morten Stanger.

Bränder med giftig rök och fara för explosion kan bekämpas snabbare med en obemannad farkost. Med sensorer, kameror, radar, lidar och antikollisionssystem, ser Kongsberg Maritime att flera små brandbåtar kan jobba tillsammans.

– När flera båtar samverkar behöver vi ta hjälp av tekniken som utvecklats för autonoma fartyg, säger Morten Stanger.

Brandbåten som kallas Ralamander, den första i en serie, är planerad att vara 20 meter lång och utrustas med FiFi-1-funktion, vilket innebär tre brandpumpar installerade. Båten kan användas ensam eller som komplement.

Pumpkapaciteten kommer vara 2 400 kubikmeter i timmen samt ha möjlighet för släckning med skum.

– En liten båt kan komma väldigt nära. Avståndet kommer bero på värmeintensiteten men den kommer också ha en möjlighet att skapa vattendimma, säger Morten Stanger.

Till en början är det prat om en fjärrstyrd båt men Kongsberg Maritime lägger fram möjligheter för högre eller lägre grad av autonomi.

Kongsberg ska leverera kontroll- och kommunikationssystem. Fjärrstyrning ska ske från en konsol ombord i en bemannad brandbåt eller ett annat fartyg i närheten.

Kanadensiska Robert Allan Ltd har lång erfarenhet av design och konstruktion av bogser- och brandbåtar. Enligt företaget kan brandbåtarna också fungera som en mer eller mindre fullvärdig bogserbåt. I så fall behöver båtarna ha framdriftsystem med lika mycket dragkraft i alla riktningar.

Morten Stanger säger att båten, på grund av behovet av stor pumpkapacitet, är konstruerat som ett batterihybrid-fartyg med dieselelektrisk framdrift. För lite större fartyg kan LNG (flytande, nerkyld gas) vara ett alternativ.

För den nya serien fjärrstyrda brandbåtar har det utvecklats en nedfällbar mast som kan lyfta en av de tre vattenkanonerna till en högre punkt för släckning av bränder på ett fartygsdäck eller en kaj.

I ett gemensamt pressmeddelande informerar Kongsberg Maritime och Robert Allan att det har planerats för ett antal automatiska funktioner för brandsläckning. Bland annat nämns dynamisk placering, vattensprutning mot ett fast mål och linjeskydd, där Ralmander automatiskt flyttar sig fram och tillbaka längs med en linje medan den riktar ett skyddande sprayöverdrag mot strukturer på land eller fartyg som är hotade av en brand.

En låg fartygsprofil gör det även möjligt att släcka bränder under broar eller bryggor.

Om ett brinnande fartyg utgör ett hot mot omgivningen, kan Ralamander användas för att bogsera bort fartyget till ett säkert avstånd med hjälp av ett nödbogseringssystem, Grapnel Emergency Towing System (GET).

Hittills har inga kontrakt ingåtts informerar Kongsberg Maritime.

Tore Stensvold / Teknisk Ukeblad

Mer om: Brand Båt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt