Sverige satsar på elprojekt i Afrika

2014-08-06 11:52  
Två tredjedelar av befolkningen i södra Afrika saknar idag el. Foto: usaid.africa

Sverige hakar nu på Obamas satsning Power Africa. Tillsammans med privata företag och innovatörer ska Sida möjligöra att sju miljarder kronor investeras i ren el i södra Afrika de närmaste tio åren.

Sverige har tackat ja till en inbjudan från USA att delta i den stora amerikanska satsningen på rena och hållbara el-projekt i Afrika, söder om Sahara - eller "Power Africa". Det tillkännagav finansminister Anders Borg i måndags.

Sverige blir därmed det enda utomstående landet i USA:s miljardsatsning. Hittills har amerikanska staten satsat sju miljarder dollar och lockat ytterligare 18 miljarder dollar i privata investeringar.

Det regeringen nu har åtagit sig är att möjliggöra investeringar på en miljard dollar - eller sju miljarder kronor - i tio år framåt. Den myndighet som ska ansvara för arbetet blir Sida. Sida kommer att jobba tätt ihop med sin amerikanska motsvarighet USAID och den afrikanska utvecklingsbanken (AfDB).

-Det blir absolut en av våra största energisatsningar, säger Tove Silviera Wennergren, pressansvarig på Sida.

Det svenska biståndsorganets stöd till energisektorn uppgick i fjol till 436 miljoner kronor, varav 312 miljoner kronor användes på just den afrikanska kontinenten.

Ett av de viktigaste nya målen blir att underlätta för privata investeringar i Afrika via ekonomiska garantier och lån.

En stor del av det nuvarande svenska energistödet till kontinenten går till att uppgradera förvaltningarna inom energimyndigheter och till att underlätta byggandet av olönsamma kraftnät i syfte att nå ut till olika regioner. Det uppger Roger Garman, rådgivare på Sida.

Samarbetsavtalet med USA uppger han innebär för Sidas del att man i högre grad än tidigare kommer att använda nya innovativa mekanismer att få fram medel till nya privata pengar till energisatsningar i Afrika. Utöver det arbetar Sida aktivt att stödja innovationer med konkreta lösningar som smartare nätverk, smartare pumpar och effektivare kylskåp.

Man kommer att ökas andelen utställda lån och garantier till privata investerare för att åstadkomma innovativa konkreta lösningar som smartare nätverk, smartare pumpar och effektivare kylskåp.

-Att locka till sig lokala och privata satsningar blir viktigt, säger Roger Garman. Han betonar att man måste se långsiktigt på Power Africa.

-Det kan ta sju-åtta-nio år innan man ser resultat, säger han.

Power Africa är ett initiativ från USAs president Barack Obama och har redan bedrivits i cirka ett år.

För närvarande arbetar tolv amerikanska myndigheter med att främja elprojekt i Tanzania, Liberia, Etiopien, Ghana, Nigeria och Kenya i samarbete med afrikanska myndigheter. Fler länder lär så småningom komma att involveras i arbetet med att förse hushåll och näringsliv med el. Sida ska nu börja diskutera med sin amerikanska partner och den afrikanska utvecklingsbanken om hur samarbetet ska bedrivas konkret.

Målet är att skapa 10 000 MW ny effekt. Genom att stötta rullande projekt har man det första året lyckats åstadkomma 2 700 MW i ny effekt eller, 25 procent av det totala målet. Omkring fem miljoner afrikanska hushåll, företag, kliniker och skolor har därigenom försetts med el, enligt årsrapporten för projektet.

I dag saknar två av tre afrikaner i de södra delarna av Afrika el, vilket motsvarar 600 miljoner människor. Målet är att dubbla antalet personer med tillgång till el via satsningar på vind-, sol- och vattenkraft, geotermiska projekt och naturgasutvinning. Genom att främja tillväxt vill man också bidra till fattigdomsbekämpningen.Sveriges och USAs miljöpolicy skiljer sig dock åt på så sätt att Sverige inte beviljar stöd till naturgasprojekt utan bara rena energiprojekt. Detta medan USA också kan tänka sig att också stötta så kallade "renare projekt" som gasprojekt, enligt Roger Garman.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt