Säker bisfenol A-halt sänks igen

2015-01-21 12:17  

Mängden bisfenol A som är säker att få i sig varje dag sänks av EU:s livsmedelsmyndighet Efsa. Men samtidigt konstaterar myndigheten att dagens exponering inte innebär några hälsorisker.

Efsa har gjort en riskvärdering av det hormonstörande ämnet bisfenol A, som bland annat finns i plast i livsmedelsförpackningar och i kvittopapper. I januari förra året sänkte myndigheten den halt som anses säker att få i sig varje dag, det så kallade tolerabla dagliga intaget, från 50 till 5 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag.

Sedan dess har myndigheten tagit emot synpunkter från forskare, experter och organisationer och fått mer information som har bearbetas.

-Det var framför allt mer information om osäkerheter om potentiella effekter på bröstkörtlar och hjärnans utveckling som analyserades, berättar Steve Pagani, presstalesman på Efsa.

Analysen resulterade i en ytterligare sänkning av det tolerabla intaget, från 5 till 4 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag.

Samtidigt konstaterar Efsa att den halt bisfenol A som människor får i sig i dagsläget inte innebär någon hälsorisk för någon åldersgrupp. Det beror på att människor som mest bedöms få i sig tre till fem gånger mindre bisfenol A än vad som nu anses vara säkert.

-De grupper som vid ”worst case”-beräkningar skulle få i sig mest bisfenol A, från både mat och andra källor, skulle komma upp till 1,5 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag. Det finns alltså fortfarande god marginal, säger Kettil Svensson, toxikolog på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Det finns dock fortfarande en del osäkerheter när det gäller om bisfenol A kan ha en negativ hälsoeffekt på människans fortplantningssystem, ämnesomsättning, hjärnutveckling, immunsystem och bröstkörtlar. På dessa områden förväntar sig Efsa att en amerikansk långtidsstudie på råttor ska ge klargöranden inom några år. Därför är den nya nivån för tolerabelt dagligt intag tillfälligt.

Efsa har tidigare kritiserats för att inte ta hänsyn till så kallade lågdosstudier, som visar hälsoeffekter på djur som får i sig väldigt små doser av bisfenol A.  I den här riskvärderingen har Efsas experter inte funnit stöd för ett sådant samband.

Även Livsmedelsverket har tidigare kritiserats från forskarhåll för att ”blåsa faran över” när det gäller skadliga hälsoeffekter av bisfenol A.

Linda Nohrstedt

Mer om: Bisfenol

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt